Infopunt

Het is belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die er zijn om hun kind goed te ondersteunen. 
Bij het infopunt kunt u informatie online vinden over diverse onderwerpen die daarbij belangrijk kunnen zijn. Deze informatie
is samengesteld door ouders die de weg kennen maar we hebben niet de intentie dat dit volledig is. De informatie bestaat uit
basiskennis over diverse onderwerpen, handige links naar andere websites en informatie over de organisaties in de regio Utrecht-
west waar wij actief zijn.

Op dit moment zijn we bezig met een totale update van de informatie achter het infopunt. Dit geeft wat ongemak waardoor niet
alles goed vindbaar is. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@uwouderplatform.nlOnderwijs

Onderwijs

 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs 
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Universiteit

Onderwijsthema's

 • Buitenschoolse opvang
 • De overstap naar voortgezet onderwijs
 • Infopunten en ondersteuning
 • Leerlingenvervoer
 • Leerplicht en kwalificatieplicht
 • Medezeggenschap
 • Onderwijsgeschillen
 • Passendonderwijs
 • Thuiszitters
 • Zorg/onderwijs instellingen

Het zorglandschap van 0-18 jaar

Inzicht in de zorg van 0-18 jaar

Jeugdhulp

 • Jeugdwet
 • Toegang jeugdhulp
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning 
 • Aanvraag procedure
 • Familiegroepsplan
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Kwaliteit
 • Privacy
 • Klachten en vertrouwenspersoon

Medische kindzorg

Wet langdurige zorg
Ouders

Ouders

 • Eigen regie
 • Handige links
 • Onafhankelijke clientondersteuning

Diverse regelingen

 • Dubbele kinderbijslag
 • Financiële regelingen laag inkomen