Studietoeslag

Geplaatst 9 jun. 2015 05:29 door Nely Sieffers   [ 4 mei 2017 03:55 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
In de participatiewet is er een mogelijkheid opgenomen voor een individuele studietoeslag. Voor jongeren met een arbeidsbeperking is het vaak moeilijk om studie te combineren met een bijbaantje. De studie is voor deze jongeren wel van groot belang om te ontwikkelen en hun mogelijkheden te vergroten voor werk. Door een diploma wordt hun positie in de arbeidsmarkt versterkt. Studenten die niet in staat zijn om een minimumloon te verdienen kunnen bij  de gemeente een individuele studietoeslag aanvragen.

Voorwaarden individuele studietoeslag

In de participatiewet zijn een aantal voorwaarden opgenomen waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag. Dit zijn de voorwaarden voor de student:
De voorwaarden dat een jongere recht moet hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage, moet niet zodanig worden geïnterpreteerd dat de student ook daadwerkelijk studiefinanciering of een tegemoetkoming ontvangt. Het is voldoende dat hij recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming. Of recht hierop bestaat is afhankelijk van de gekozen opleiding en de leeftijd van de student.

Tips

  • Op de studietoeslag is geen onderhoudsplicht voor ouders van toepassing dus ook mogelijk voor studenten met een arbeidsbeperking die thuis wonen. Dit is in de participatiewet geregeld dus daar kan de gemeente geen beleidsvrijheid in voeren.
  • Er zijn gemeenten die studenten verplichten om een keuring arbeidsvermogen te laten doen bij het UWV. Bij een positieve uitkomst wordt de student in het doelgroepenregister opgenomen. Dit is geen passende keuring voor de studietoeslag want de jongere gaat verder leren en nog niet aan het werk. Het UWV heeft ook een keuring studietoeslag en dit moet aangevraagd worden door de gemeente. Belangrijk om hierop in te zetten zodat het vroegtijdig vermelden in het doelgroepenregister later geen negatieve gevolgen heeft. Mogelijk kan de student door een studie boven het minimumloon uitkomen en is het doelgroepenregister helemaal niet nodig.

Aanvragen studietoeslag

Fermwerk voor Woerden, Oudewater en Montfoort

In gemeente De Ronde Venen aanvragen bij het Servicepunt.

Voor Stichtse Vecht  is er nog geen online informatie en neem dus contact op met de gemeente voor een aanvraag.

Voor overige gemeenten kunt u dit navragen bij uw eigen gemeente.


Verordeningen regio Utrecht-West

Verordening individuele studietoeslag 2015 Ferm Werk (voor Woerden, Oudewater en Montfoort)

Verordening individuele studietoeslag De Ronde Venen 2015

Verordening: individuele studietoeslag staat in artikel 15 Stichtse Vecht