Infopunt‎ > ‎

Jeugdhulp

Jeugdhulp een taak van de gemeente

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor:

  • Preventie
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Begeleiding individueel, begeleiding groep en kortdurend verblijf 
  • Vervoer
  • Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd uitgezonderd medicatie en POH-GGZ
  • Enkelvoudige ernstige dyslexiezorg (7-12 jaar)
  • Alle vormen van opvoedhulp
  • Persoonlijke verzorging
  • Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering

Dit is een grote verandering voor de gezinnen met allerlei ondersteuningsvragen. Elke gemeente heeft beleidsvrijheid om deze nieuwe taken op eigen wijze te organiseren. Daarbij zijn wel een aantal wettelijke kaders van belang. Op deze pagina kunt u een overzicht met onderwerpen vinden voor meer informatie.


Doelgroep

Jeugdigen en hun gezinnen bij wie sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen, verstandelijke beperking en andere stoornissen en beperkingen die de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie belemmeren. De jeugdwet is voor jeugdigen tot 18 jaar. Twijfelt u of uw kind hulp uit de jeugdwet krijgt dan kunt u dit nakijken in het geactualiseerd overzicht 

Zorgplicht

Met de jeugdwet is het recht op zorg en ondersteuning gewijzigd in zorgplicht (uitzondering zorg die onder de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekering valt). Dit betekent dat de kinderen en hun gezinnen de hulp ontvangen die ze nodig hebben.

Meer info...