Infopunt‎ > ‎Jeugdhulp‎ > ‎

Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid hebben om een familiegroepsplan op te stellen. Dit kan samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. In dit plan kan het gezin zelf aangeven hoe ze de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren en welke hulpverlening eventueel nodig is. Hulpverleners gaan werken op basis van dit plan.

Is een familiegroepsplan verplicht? 
Het gezin moet eerst in bijna alle gevallen de mogelijkheid geboden worden door de gemeente (toegang jeugdhulp) om een familiegroepsplan op te stellen. Zien zij hier van af dan kan een professional een plan voor het gezin opstellen in overleg met het gezin. Het is belangrijk dat de ouders de regie hebben indien mogelijk.

Wanneer geen familiegroepsplan?
De Jeugdwet geeft een aantal uitzonderingen waarin ouders en jeugdige geen gelegenheid krijgen om eerst een familiegroepsplan te maken.
  • Wanneer een gecertificeerde instelling jeugdreclassering uitvoert. Dit is in de jeugdwet uitgezonderd omdat het hier gaat om de uitvoering van een vonnis van de strafrechter. Het kan wel dat de rechter een familiegroepsplan opneemt in zijn uitspraak.
  • Een gecertificeerde instelling de voogdij uitoefent nadat het gezag van de ouders is beëindigd. Deze maatregel is uitgezonderd in de wet omdat het gezag over het kind niet meer bij de ouders ligt maar bij de gecertificeerde instelling.
  • Het opstellen van een familiegroepsplan de belangen van de jeugdige schaadt, bijvoorbeeld door een concrete bedreiging van de veiligheid of ontwikkeling van het kind. 

Wat staat er in het familiegroepsplan?
In het familiegroepsplan worden de hulpvragen met de oplossingen beschreven. De oplossingen kunnen gevonden worden in het eigen netwerk, vrij toegankelijke voorzieningen maar ook in professionele hulp.

Waarom is het familiegroepsplan belangrijk?
  • De eigen regie ligt bij de ouders
  • Er wordt geen plan gemaakt over het gezin maar met het gezin
  • Je staat er niet meer alleen voor
  • Een familiegroepsplan helpt om een goede focus te houden
  • Je weet wie je allemaal kunt betrekken

Handige links

Factsheet familiegroepsplan incl. teksten over familiegroepsplan in de jeugdwet

Handige tips voor familiegroepsplan incl. basisvariant voor familiegroepsplan


Ondersteuning familiegroepsplan

Eigen Kracht Centrale
Bij problemen of zorgen werkt het om deze te delen met mensen die dichtbij staan. Maak samen een plan en kies, indien nodig, welke hulp van hulpverleners passend is. Samenredzaamheid noemen we dat. Zo komt er een plan met ‘eigen’ oplossingen waarover u zelf de regie voert.

Eigen Plan
Eigen Plan kan ingezet worden wanneer je klem zit. Bijvoorbeeld bij het maken van een familiegroepsplan, bij grote schulden, dreigende huisontruimingen, buurtconflicten of bij langdurige ziekte.

Familiegroepsplan.nl
Familiegroepsplan heeft onafhankelijke, ervaren professionele medewerkers die families ondersteuning op maat bieden bij het maken en uitvoeren van hun familiegroepsplan