Infopunt‎ > ‎Jeugdhulp‎ > ‎

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Boekje met alle veranderingen in de PGB-zorg 2015

De veranderingen in de zorg zijn complex. Er zijn er maar weinig die eind 2014 het complete plaatje overzien. Budgethouders zijn hun eigen baas en kunnen niet steunen op de instelling die het voor hen regelt. Vandaar dat Per Saldo veel tijd heeft gestoken in een special waar in 40 pagina's de veranderingen goed in beeld zijn gebracht. De veranderingen zijn per onderwerp gegroepeerd voor alle doelgroepen. Aan u om de voor u belangrijke punten eruit te halen, zaken die in uw specifieke situatie spelen, want u hoeft tenslotte niet alles te weten.

Trekkingsrecht PGB

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) beheert dan uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw
zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw
zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (AWBZ of Wet langdurige
zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.
Tips


Belangrijke links

Info over trekkingsrecht van de Sociale Verzekerings Bank (SVB)

Uitgebreide brochure van de Sociale verzekerings bank over het PGB en hun taak

Per Saldo de belangenvereniging voor PGB houders

Pilot integraal PGB in Woerden en Delft