Trekkingsrecht PGB

Geplaatst 3 jan. 2015 12:06 door Nely Sieffers   [ 18 mei 2015 02:59 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
Wat is trekkingsrecht?  
Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) beheert dan uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw
zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw
zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (AWBZ of Wet langdurige
zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Voor wie geldt het trekkingsrecht?
Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die in 2015 een pgb van de gemeente krijgt (Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 en/of Jeugdwet). Het geldt ook voor iedereen die in 2015 een pgb krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die in 2015 een pgb van de zorgverzekeraar krijgen.

Wat verandert er met de invoering van het trekkingsrecht?
Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners niet meer zelf. U geeft de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Daarvoor dient u een
declaratie in. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks
bedrag. U krijgt elke maand een overzicht van uw uitgaven. Op het overzicht staat ook hoeveel budget u nog over heeft. Op de website van de SVB kunt u via ‘Mijn PGB’ altijd uw budget en alle betalingen bekijken.
De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw
zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten. En daarna naar de SVB sturen. Heeft u nog geen overeenkomst met uw zorgverlener? De SVB heeft modelovereenkomsten die u kunt
gebruiken. Deze vindt u op www.svb.nl/pgb.
Waarom wordt trekkingsrecht ingevoerd?
Het trekkingsrecht moet fraude tegengaan. Zodat ook in de toekomst het pgb kan blijven
bestaan. Het trekkingsrecht vermindert ook de administratieve lasten van pgb-houders. De SVB
beheert voortaan uw budget, voert de eventuele werkgeverstaken voor u uit en zorgt voor de
betalingen aan de zorgverleners.

Wat moet ik doen om vanaf 1 januari 2015 trekkingsrecht te krijgen?
U moet een uw zorgovereenkomst(en) opsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Hierover krijgt u een brief van de SVB of van het zorgkantoor. De zorgovereenkomst moet aan
bepaalde eisen voldoen. Deze eisen staan op www.svb.nl/pgb. U vindt hier ook
modelovereenkomsten. U kunt de modelovereenkomsten ook telefonisch aanvragen en per
post ontvangen. Gebruikt u op dit moment automatische incasso’s? Of heeft u een machtiging afgegeven aan een zorginstelling? Vergeet dan niet deze incasso’s en machtigingen per 1 januari 2015 stop te zetten. Besteedt u uw salarisadministratie uit aan de SVB? Dan hoeft u niets te doen. De SVB zet de automatische incasso stop per 1 januari 2015. Na 1 januari 2015 blijft de SVB de salarisadministratie voor u doen.

Hoe weet ik of mijn zorgovereenkomsten goed zijn?
In de brief die u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het zorgkantoor krijgt, staat een
adres. Als u uw zorgovereenkomst naar dit adres opstuurt, krijgt u bericht terug. Hierin staat of
u de zorgovereenkomst nog moet aanpassen of dat de overeenkomst goed is.
Het is verstandig om de modelovereenkomsten van de SVB te gebruiken. Dan weet u vrijwel
zeker dat uw zorgovereenkomst goed is.