Infopunt‎ > ‎Jeugdhulp‎ > ‎Toegang jeugdhulp‎ > ‎Toegang jeugdhulp‎ > ‎

Hulp bij een crisis

Geplaatst 15 feb. 2015 07:53 door Nely Sieffers   [ 18 feb. 2015 02:24 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van de cliënt of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt. Een crisis kan ontstaan doordat: 

  1. Het verzorgingsmilieu (mantelzorg/informele hulp) is weggevallen, waardoor de cliënt niet in staat is tot zelfstandig (maatschappelijk) functioneren, ook niet met reguliere ambulante begeleiding; 
  2. Het huidige milieu van de cliënt of dat van anderen in fysiek en/of psychisch opzicht ernstig wordt bedreigd, waardoor verblijf binnen dit milieu onmogelijk is geworden; 
  3. Er sprake is van een crisis, ziekte of stoornis van de cliënt.
Het is belangrijk dat snel de juiste expertise aanwezig is om de crisis te stabiliseren. De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze expertise die we in drie belangrijke groepen kunnen onderbrengen:
  • Expertise voor kinderen in een onveilige situatie.
  • Expertise voor kinderen met een psychische crisis.
  • Expertise voor kinderen met een beperking in een crisis.

De route via de gemeente

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van jeugdhulp in acute situaties, waar onmiddellijke actie nodig is. In het geval van crisis moet een meldpunt bekend zijn en daar moet de juiste deskundigheid aanwezig zijn voor een beoordeling van de situatie. De gemeente moet dat regelen en is er ook voor verantwoordelijk dat direct een crisisplaatsing volgt als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een 24-uursopvang of een jeugdhulpaanbieder, afhankelijk van wat de jeugdige nodig heeft. Het gaat dus ook om crisisplaatsing in de jeugdGGZ en voor kinderen met een beperking.

Omdat elke gemeente crisiszorg op eigen wijze invulling geeft is het belangrijk is dat gemeenten bij cliënten en professionals, zoals huisartsen, de bereikbaarheid en telefoonnummers bekend maken van:
  • AMHK/ ‘Veilig Thuis’
  • Een spoedeisende dienst (voor dringende jeugdhulp)
  • De Raad voor de Kinderbescherming
  • De Kindertelefoon
De (huis)artsen mogen ook rechtstreeks verwijzen naar (crisis) jeugdhulp zonder tussenkomst van gemeente.

Links en folders
Folder Veilig thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.De kindertelefoon
Vanaf 1 januari 2015 is De Kindertelefoon een zelfstandige stichting en zijn er 7 locaties Kindertelefoon in Nederland.. Verspreid over de locaties, voeren vrijwilligers gesprekken met kinderen en jongeren. Het Landelijk Bureau van De Kindertelefoon zorgt voor het realiseren van alle landelijke publiciteit, projecten en beleidsvraagstukken van de Kindertelefoon. Ook worden daar de chat, het 0800 nummer en de website beheerd.


Raad van de kinderbescherming
Ouders voeden hun kinderen op. Dat is hun recht en hun plicht. Maar soms komt de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar.
Doordat ouders hun verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. En doordat vrijwillige hulp stagneert of onmogelijk is. Dan geeft de Raad voor de Kinderbescherming thuis en voeren wij onze wettelijke taak uit. De Raad draagt bij aan de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. Daarnaast speelt de Raad op verzoek van de rechter een rol bij ouders die uit elkaar gaan en het niet eens worden over afspraken over hun kinderen. Ook onderzoekt de Raad de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en adviseert de Raad over een passende straf. Verder is de Raad betrokken bij het afstaan of adopteren van kinderen.