Infopunt‎ > ‎Jeugdhulp‎ > ‎Toegang jeugdhulp‎ > ‎Toegang jeugdhulp‎ > ‎

Zorgplicht

Geplaatst 3 jan. 2015 11:42 door Nely Sieffers   [ 18 mei 2015 03:05 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
In de jeugdwet wordt het wettelijke recht op zorg vervangen door een zorgplicht voor gemeenten. De jeugdhulpplicht gaat gelijk in op 1 januari 2015 waardoor geborgd wordt dat de jeugdige de hulp krijgt die nodig is. 

De zorgplicht bestaat uit:
  • Het opvoedkundig klimaat versterken in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
  • in een voldoende passend (dus effectief) aanbod van jeugdhulp voorzien;
  • beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van een jeugdige compenseren (maatschappelijke begeleiding);
Advies en toegangsfunctie:
  • adviseren over de aangewezen vorm van jeugdhulp, en op een laagdrempelige, herkenbare wijze met de vereiste expertise bepalen welke jeugdhulp wordt ingezet;
  • professionals adviseren die zich zorgen maken over een jeugdige (consultatiefunctie);
  • jeugdigen die met vragen rondlopen adviseren;
  • Een adviesfunctie voor ouders
Kinderbescherming en jeugdreclassering:
  • de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken onderzoek te doen als een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk lijkt;
  • in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen voorzien, die de maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.
Samenhang:
  • een samenhangend jeugdhulpbeleid en afstemming en samenwerking met onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en politie en justitie.
Voor de uitvoering van bovenstaande taken heeft de gemeente een beleidsplan en een verordening vastgesteld