Infopunt‎ > ‎Jeugdhulp‎ > ‎Toegang jeugdhulp‎ > ‎Toegang jeugdhulp‎ > ‎

Ouderbijdrage jeugdhulp

Geplaatst 15 feb. 2015 08:12 door Nely Sieffers   [ 5 apr. 2016 07:38 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Wijziging per 1 januari 2016!

Per 2016 is de ouderbijdrage in de jeugdwet vervallen. Dit betekent dat voor 2016 geen ouderbijdrage meer betaald hoeft te worden. Voor 2015 kunt u eventueel nog wel een nota van het CAK krijgen.


In de jeugdwet is er vastgesteld dat er van ouders met kinderen die gebruik maken van verblijf in dagdelen of in etmalen een ouderbijdrage wordt gevraagd. In de jeugdzorg is er al langer een ouderbijdrage maar deze is nieuw voor de kinderen die zorg kregen vanuit de zorgverzekeringswet of de AWBZ.

Jeugdhulp met verblijf
Ouderbijdrage wordt geheven bij jeugdhulp met verblijf In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd. Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er een ouderbijdrage geheven. Er zijn twee vormen van verblijf: etmalen en dagdelen. Bij een etmaal jeugdhulp met verblijf is de jeugdige niet alleen overdag, maar ook in de nacht in een accommodatie van een jeugdhulpverlener of bij een pleeggezin. Een jeugdige kan bij voltijds uithuisplaatsing 7 etmalen per week jeugdhulp ontvangen. Bij dagdelen ontvangt de jeugdige alleen overdag jeugdhulp buitenshuis. Een dagdeel is een ochtend, een middag en/of een avond. Er is van uitgegaan dat een jeugdige in een week maximaal tien dagdelen jeugdhulp ontvangt. Bij tien dagdelen heeft een jeugdige een volledig weekprogramma. Ook bij meer dan tien dagdelen wordt uitgegaan van een volledig weekprogramma.


Het CAK
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, zoals ondersteuning, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente wijst aan wie een ouderbijdrage moet betalen. Daarna stuurt de gemeente hierover gegevens naar het CAK.
Het CAK berekent vervolgens de hoogte van de ouderbijdrage op basis van de gegevens die de gemeente stuurt. Hierover krijgt u een factuur van het CAK.
Factsheet ouderbijdrage in de jeugdwet (voor gemeenten)
Beleidsregel CAK hardheidsclausule ouderbijdrage Jeugdwet

Hoogte van de ouderbijdrage (jan. 2015)

De bedragen in onderstaande tabel zijn per maand en op basis van verblijf van 7 dagen per week voor ‘dag’ en 10 dagdelen per week voor ‘dagdeel’. De bedragen gelden vanaf 1 januari 2015.

Leeftijd kindDag (etmaal)Dagdeel (deel van etmaal)
0 t/m 5 jaar€ 75,75€ 37,88
6 t/m 11 jaar€ 104,16€ 52,08
12 t/m 20 jaar€ 132,56€ 66,28