Infopunt‎ > ‎

Basiszorg

Basiszorg bestaat uit advies, lichte ondersteuning en zorg wat beschikbaar is zonder indicatie of verwijzing. De gemeente heeft een belangrijke faciliterende rol in het organiseren van deze hulpvormen. Daardoor kan de invulling per gemeente verschillen. 


Jeugdgezondheidszorg

In de regio Utrecht-west wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd door GGD Utrecht. Elke gemeente in de regio heeft een of meerdere locaties voor de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg heeft contactmomenten voor kind en ouder vanaf de eerste week tot 18 jaar, voorlichting over de ontwikkeling en een vaccinatieprogramma. De ontwikkeling van het kind en de omgeving wordt vastgelegd in het online kinddossier.
Verder is er ook de mogelijkheid om als ouder te chatten met de jeugdverpleegkundige.

Opvoedvragen en lichte hulp

Elke ouder heeft weleens vragen over de ontwikkeling van het kind. Misschien is uw kind heel druk en weet u niet hoe u daarmee om moet gaan. Of uw kind slaapt slecht of huilt veel. U twijfelt misschien of het aan de beperking ligt, of aan u, en u zou graag steun willen.

Er zijn veel plaatsen waar u vragen kunt stellen over de opvoeding van uw kind of lichte hulp kunt krijgen:

  • De jeugdgezondheidszorg of ook wel het consultatiebureau genoemd,
  • De huisarts,
  • Bij het centrum voor Jeugd en Gezin, mits deze aanwezig is,
  • Bij het lokale team voor jeugdhulp van uw gemeente,
  • Vrijwilligersorganisaties.

Online informatie: opvoeden.nl 

Stichting Opvoeden.nl biedt betrouwbare online informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Deze tips en adviezen zijn getoetst door wetenschappers, professionals uit de praktijk en feedback van ouders, jongeren en kinderen.

Naar opvoeden.nl ...


Steunpunt mantelzorg

Gemeenten hebben de taak om mantelzorgers te ondersteunen en waarderen voor het waardevolle werk wat zij doen. Mantelzorg is onbetaalde zorg bieden voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd en een mantelzorger is geen beroepskracht. Mantelzorgen is niet altijd even makkelijk, vooral als de zorg langer duurt en intensief is.
Lokale steunpunten mantelzorg hebben over het algemeen de volgende taken:
  • Informatie, advies en ondersteuning
  • Activiteiten voor mantelzorgers
  • Praktische hulp en vervangende zorg

Handige links

Lokale organisaties Woerden:

Centrum Jeugd en gezin Woerden

Steunpunt mantelzorg

Vrijwilligers hulp voor u: Overzicht vrijwilligers organisaties in Woerden


Lokale organisaties Oudewater:

Stadsteam Oudewater

Mantelzorg Oudewater


Lokale organisaties Montfoort:

Jeugdteam Montfoort

Steunpunt mantelzorg Montfoort


Lokale organisaties De ronde venen:

Centrum Jeugd en gezin De Ronde Venen

Steunpunt mantelzorg De ronde venen

Servicepunt De ronde venen


Lokale organisaties Stichtse Vecht:

Buurtzorg Jong in Stichtse Vecht

Mantelzorg Stichtse Vecht


Regionale organisaties in de regio Utrecht-west

GGD regio Utrecht: jeugdgezondheidszorg in de regio Utrecht-West

Handje helpenHeeft u een steuntje in de rug nodig om zelf activiteiten te ondernemen? Of om mantelzorg te kunnen blijven geven? Meldt u dan aan.