Infopunt‎ > ‎

Medische kindzorg

Intensieve kindzorg (IKZ)

Intensieve kindzorg wordt in de praktijk vaak gebruikt als een verzamelterm voor de zorg aan ernstig zieke kinderen. De formele betekenis van intensieve kindzorg is: kinderen die vanwege complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap zorg vanuit de Zorgverzekeringswet ontvangen en een behoefte hebben aan: 
  1. permanent toezicht, of 
  2. 24-uur zorg per dag in de nabijheid, in combinatie met specifieke verpleegkundige handelingen. 
Intensieve kindzorg (IKZ) is dus een kleinere groep (subcategorie) binnen de groep van kinderen die zorg ontvangt uit de Zorgverzekeringswet. In deze factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag van het ministerie kunt u meer informatie vinden. Na de indicatie die wordt uitgevoerd door een kinderverpleegkundige is het belangrijk om een keuze te maken of de zorg georganiseerd wordt vanuit een PGB of Zorg in natura.


Zorg vanaf 18 jaar

Intensieve kindzorg is tot 18 jaar mogelijk. Voordat uw kind 18 jaar wordt is het meestal op grond van de beperkingen al duidelijk of hij/zij toegang heeft tot de Wet langdurige zorg (WLZ). Wanneer uw kind is aangewezen op zorg vanuit de Wet langdurige zorg is het van belang om op tijd een aanvraag WLZ in te dienen bij het CIZ om continuering van de zorg te waarborgen. Wanneer er geen recht is op zorg vanuit de Wet langdurige zorg blijven deze kinderen wanneer zij 18 jaar worden verpleegkundige zorg en begeleiding uit de Zorgverzekeringswet en/of Wmo ontvangen. 

Het medische kindzorgsysteem

Steeds meer (ernstig) zieke kinderen krijgen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Dat is fijn voor kind en ouder/verzorgende. Maar hoe organiseer je deze zorg? Dat is niet altijd helder. Daardoor kan de zorg buiten het ziekenhuis tekort schieten. Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) biedt duidelijkheid. Aan iedereen die is betrokken bij de zorg voor een (ernstig) ziek kind van 0 t/m 17 jaar.

Handige links

Het Ouderkompas

Heeft uw kind een chronische ziekte of een aandoening? Het Ouderkompas is speciaal bedoeld voor alle ouders die vanwege de zorg voor hun kind regelmatig in het ziekenhuis komen. De zorg voor een kind dat regelmatig in het ziekenhuis moet komen, heeft een enorme impact op het hele gezin. Ouders kunnen emotionele, sociale, financiële en maatschappelijke gevolgen ondervinden en hebben extra verantwoordelijkheden in de zorg voor hun kind. Het ouderkompas is een website met goede informatie om de weg te vinden naar allerlei mogelijkheden, tips en aandachtspunten.

Stichting kind en ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies.

Factsheet: 10 criteria voor goede zorg voor kinderen

Infographic: het medische kindzorg systeem

Factsheet: zorg en onderwijs voor kinderen met een intensieve zorgvraag (VWS 2016)

Factsheet: gebruikelijke zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag (VWS 2016)