Infopunt‎ > ‎

Onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden georganiseerd. Het gaat om lichte en ook zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen die bij hun past.

Ouders

Ouders hebben een belangrijke positie in relatie tot het onderwijs van hun kinderen. Bij kinderen met een ondersteuningsvraag kan dit een intensief proces zijn om samen tot het maatwerk te komen passend bij het kind. Voor ouders is dit een groeiproces waarbij een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:
  • Groei in het proces van het kind met ondersteuningsbehoefte leren kennen.
  • Groei van kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot passend onderwijs.
  • Ontwikkelen van gespreksvaardigheden om het gelijkwaardig partnerschap tussen school, ouders en kind te stimuleren.

Handige links

Kenniskaarten: informatie over verschillende ziektebeelden en beperkingen om de ondersteuning in het onderwijs goed te organiseren.
Infopunten en ondersteuning

Ouders & Onderwijs: is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind.