Info speciaal (voortgezet) onderwijs

Overzicht scholen (voortgezet) speciaal onderwijs

Geplaatst 6 jan. 2017 03:19 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 6 jan. 2017 03:22 bijgewerkt ]

Op deze pagina een overzicht van alle speciaal onderwijs scholen waar kinderen vanuit de regio Utrecht-west les volgen.

Samenwerkingsverbanden
Regio Utrecht west


Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Passenderwijs

Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs
SWVVO-RUWSpeciaal Basis Onderwijs (SBO) 

De keerkring Woerden

De Kristal Maarssen

De Dolfijn Uithoorn


Speciaal Onderwijs (SO)

De pionier Duivendrecht

Mozarthof Hilversum

Prof Fritz Redlschool Utrecht

Mytylschool De trappenberg Huizen

Coronelschool  Amsterdam

WB Noteboomschool  Amsterdam Zuidoost

Mr de Jonghschool   Amsterdam

Van Detschool Amsterdam

Zonnehuisschool Zeist

P.I-school Hondsberg  Oisterwijk

De Pels Utrecht

Berg en Boschschool   Houten

Ariane De Ranitz Utrecht

Utrechtse Buitenschool Utrecht

Dokter CP v Leersumsch   Zeist

De Waterlelie   Cruquius

J.H.Donnerschool   Hilversum

Berg en Boschschool   Bilthoven

Rafaelschool voor zmlk   Utrecht

Herderscheeschool   Utrecht

Prisma  Alphen aan den Rijn

Professor Waterinkschool  Amsterdam

Parkschool voor ZMOK  Gouda

De Ark  Gouda

Prof Dr Leo Kannerschool  Oegstgeest

Dr A V Voorthuysenschool Hoofddorp

Alphons Laudyschool  Amsterdam

Parkschool voor ZMOK Alphen aan den Rijn

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Prof Dr Leo Kannerschool Leiden

De Pels Utrecht

Stichting Mozarthof Hilversum

Prof Fritz Redlschool Utrecht

Sgm. so/vso De Brouwerij Oosterbeek

VSO School Werkenrode Groesbeek

SSVO School De Sprong Maarsbergen

ZMLK School Klimop Hilversum

RMPI School Dordrecht

Berg en Boschschool Bilthoven

Berg en Boschschool Houten

Beukenrode Onderwijs Doorn

Mytylsch De Trappenberg Huizen

Ariane De Ranitz Utrecht

De Vaart / Vierbeek College Oosterbeek

Prisma Alphen aan den Rijn

De Waterlelie Cruquius

Parkschool voor ZMOK Alphen aan den Rijn

Parkschool voor ZMOK Gouda

Altra College Zuidoost Amsterdam Zuidoost

Altra College/Haarlemmermeer Hoofddorp

Altra College/Bascule Extern Amsterdam Zuidoost

Pr Wilhelminasch v ZMLK Utrecht

Alphons Laudyschool Amsterdam

ZMOK Sch Dr Dqr M Houwer Amersfoort

de Tinne Amersfoort

Dr A V Voorthuysenschool Haarlem

Meerklank Zeist

De Ark Gouda

Mytylschool De Brug Rotterdam

Instituut De Piloot Rotterdam

Tyltylschool Amsterdam Zuidoost

De Wetering Amsterdam

Kingmaschool VSO ZMLK Amsterdam

De Lasenberg Soest

Zonnehuisschool Zeist

de Zwaai Drachten

Herderscheeschool Utrecht
Cluster 2 en Passend Onderwijs?

Geplaatst 23 jun. 2014 12:35 door Nely Sieffers   [ 14 feb. 2016 06:55 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Cluster 2 maakt geen deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden, maar heeft een landelijke regeling. De besturen van de cluster 2 scholen werken samen in een landelijk dekkend netwerk van instellingen. 

De instellingen krijgen vanaf 1 augustus 2014 ondersteunings­plicht voor de leerlingen die doof of slechthorend zijn en voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (ernstige spraaktaalmoeilijkheden) hebben. De verplichte Commissie van Onderzoek be­slist of de leerling toelaatbaar is en welke ondersteuning de leerling nodig heeft. De hulp en ondersteuning wordt nog meer dan nu maatwerk. 

De instellingen krijgen een vast budget van waaruit zij de ondersteuning moeten financieren, gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op de scholen en binnen de ambulante begeleiding op de teldatum van 1 oktober 2011.

Brochure Passend onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoor beperking 

Brochure Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 

Instelling cluster 2 in de regio: Koninklijke Auris groep
Kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Geplaatst 29 mei 2014 12:24 door Nely Sieffers   [ 14 feb. 2016 06:22 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Om de kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) te verbeteren, treedt per 1 augustus 2013 de Wet kwaliteit (v)so in werking. De wet kwaliteit (v)so is vooral gericht op meer opbrengstgericht werken in het (v)so. Scholen in het (v)so zijn na de invoering van de wet verplicht om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast te stellen en de voortgang van de ontwikkeling te registreren. Daarnaast worden 3 uitstroomprofielen gedefinieerd, die leerlingen voorbereiden op doorstroming naar:

  • vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier diploma
  • arbeidsmarktgericht: gericht op een overstap naar de arbeidsmarkt, indien mogelijk met een duurzaam arbeidscontract
  • dagbesteding: gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten
Het ontwikkelingsperspectief en een passend uitstroomprofiel geven leerlingen een grotere kans op maatschappelijke participatie na afloop van hun opleiding en bereidt ze beter voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding.

Lees verder...

1-3 of 3