Cluster 2 en Passend Onderwijs?

Geplaatst 23 jun. 2014 12:35 door Nely Sieffers   [ 14 feb. 2016 06:55 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
Cluster 2 maakt geen deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden, maar heeft een landelijke regeling. De besturen van de cluster 2 scholen werken samen in een landelijk dekkend netwerk van instellingen. 

De instellingen krijgen vanaf 1 augustus 2014 ondersteunings­plicht voor de leerlingen die doof of slechthorend zijn en voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (ernstige spraaktaalmoeilijkheden) hebben. De verplichte Commissie van Onderzoek be­slist of de leerling toelaatbaar is en welke ondersteuning de leerling nodig heeft. De hulp en ondersteuning wordt nog meer dan nu maatwerk. 

De instellingen krijgen een vast budget van waaruit zij de ondersteuning moeten financieren, gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op de scholen en binnen de ambulante begeleiding op de teldatum van 1 oktober 2011.

Brochure Passend onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoor beperking 

Brochure Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 

Instelling cluster 2 in de regio: Koninklijke Auris groep