Kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Geplaatst 29 mei 2014 12:24 door Nely Sieffers   [ 14 feb. 2016 06:22 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Om de kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) te verbeteren, treedt per 1 augustus 2013 de Wet kwaliteit (v)so in werking. De wet kwaliteit (v)so is vooral gericht op meer opbrengstgericht werken in het (v)so. Scholen in het (v)so zijn na de invoering van de wet verplicht om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast te stellen en de voortgang van de ontwikkeling te registreren. Daarnaast worden 3 uitstroomprofielen gedefinieerd, die leerlingen voorbereiden op doorstroming naar:

  • vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier diploma
  • arbeidsmarktgericht: gericht op een overstap naar de arbeidsmarkt, indien mogelijk met een duurzaam arbeidscontract
  • dagbesteding: gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten
Het ontwikkelingsperspectief en een passend uitstroomprofiel geven leerlingen een grotere kans op maatschappelijke participatie na afloop van hun opleiding en bereidt ze beter voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding.

Lees verder...