Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎

De overstap naar voortgezet onderwijs

De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag wordt door veel ouders als een moeilijke keuze ervaren. Van de veilige basisschool naar het voortgezet onderwijs waar de school vaak groot is, wisselende roosters, ieder vak een andere docent, er wordt meer verwacht van de zelfstandigheid, communicatie kan niet meer door even de school in te lopen enz. Eigenlijk gaat alles op de schop wat onze kinderen vaak nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Op deze pagina verzamelen we informatie om deze keuze te ondersteunen.

POVO procedure 

Voor een succesvolle schoolcarrière is de overgang van het primair- naar het voortgezet onderwijs een belangrijke stap. We noemen dit POVO. Belangrijke factoren bij deze overgang zijn een goede overdracht van gegevens tussen de scholen en aandacht voor plaatsing op het goede niveau. De POVO-procedure is een set afspraken over de manier van overdragen en aanmelden van groep 8 leerlingen naar de brugklassen van VO-scholen.


POVO Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen

Basisscholen in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen hebben afspraken gemaakt met de VO-scholen van SWV VO RUW. De gemaakte afspraken gelden voor alle leerlingen van de basisscholen. Daarbij staan in de procedure afspraken wanneer een leerling naar school gaat in een andere regio.
Voor specifieke vragen kunt u mailen naar povo@swvvo-ruw.nl. Meer informatie vindt u op www.swvvo-ruw.nlHoe is de ondersteuning geregeld binnen de regio Utrecht-west? Dat kunt u lezen in het ondersteuningsplan.

POVO procedure voor ouders Nieuwe folder!

Meer info op de website van het samenwerkingsverband 


POVO Stichtse Vecht

Basisscholen in de gemeente Stichtse Vecht hebben afspraken gemaakt met de VO-scholen van SWV VO Sterk. Ook hier gelden de afspraken voor alle leerlingen van de basisscholen. VO Sterk is meer georiënteerd op VO-scholen in Utrecht. De procedure van Stichtse Vecht is iets aangepast ten opzichte van die van Utrecht. Voor specifieke vragen kunt u mailen naar povo@sterkvo.nlHoe is de ondersteuning geregeld binnen de regio Utrecht en Stichtse Vecht? Dat kunt u lezen in het ondersteuningsplan. Meer informatie vindt u op www.sterkvo.nl

  Overgang naar voortgezet speciaal onderwijs...

  Woon je in de regio Utrecht-west (Montfoort, Oudewater, Woerden of De Ronde Venen) en heeft je kind speciaal voortgezet onderwijs (VSO) nodig dan is het van belang om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij het loket van samenwerkingsverband voortgezet onderwijs RUW. (liefst voor 15 november in het jaar dat het kind in groep 8 zit) 

  Voor VSO heb je een toelaatbaarheidsverklaring en die wordt verstrekt door het loket van RUW. (Meer info over de procedure)

  In deze prezi kun je een overzicht van de VSO scholen bekijken waar kinderen uit de regio Utrecht-west naar toe gaan.
  Hier een overzicht van VSO scholen waar uw kind mogelijk een plaatsje kan krijgen als deze ondersteuning nodig is. Sommige VSO scholen hebben een open dag en andere scholen kun je bezoeken op afspraak.


  Checklist schoolkeuze voor ouders

  De checklist is opgesteld voor en door ouders. Met als doel ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs. Met de checklist in de hand kunt u verschillende informatiebronnen van school bestuderen, zoals de schoolgids, de website van de school en het schoolondersteuningsprofiel. U kunt de checklist ook gebruiken bij een kennismakingsgesprek of een rondleiding door de school. Meer informatie: checklist schoolkeuze voor ouders.

  Checklist voor ouders en kids


  Stroomschema's

  Het ministerie van OCW heeft schema's ontworpen als hulp voor scholen bij de aanmelding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Dit is ook belangrijke informatie voor de ouders zodat u inzicht krijgt in de procedure.