Leerplichtambtenaren

Geplaatst 29 nov. 2013 08:07 door Nely Sieffers   [ 26 nov. 2015 07:17 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Leerplichtconsulenten letten erop dat alle leerplichtige kinderen in Nederland naar school gaan. Leerlingen die vaak zonder
geldige reden afwezig zijn, kunnen een proces verbaal krijgen. De leerplichtambtenaar bekijkt wat de reden van het schoolverzuim is. Dit gebeurt meestal op verzoek van de school. Maar ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtconsulent.

Maatschappelijke zorg

Leerplichtconsulenten besteden veel tijd aan maatschappelijke zorg. Wanneer een leerling vaak afwezig is, kan dat betekenen dat er iets met de leerling of met zijn of haar ouders aan de hand is. De leerplichtambtenaar zoekt uit wat het probleem is en verwijst, waar nodig, door naar andere instanties.

Door hulp in te roepen van de leerplichtconsulent, kunnen veel problemen worden opgelost. En kan worden voorkomen dat een leerling helemaal vastloopt. Hoe eerder er hulp wordt ingeschakeld, des te groter is de kans van slagen. Twijfel dus niet om contact op te nemen met een leerplichtconsulent als u problemen bij uw kind vermoedt.

Pas op! Proces verbaal

Leerplichtconsulenten mogen ouders en leerlingen vanaf 12 jaar een proces verbaal geven als zij weigeren mee te werken aan de uitvoering van de bepalingen in de Leerplichtwet.