Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎Medezeggenschap‎ > ‎Info medezeggenschap‎ > ‎

Medezeggenschap in het samenwerkingsverband

Geplaatst 10 sep. 2013 03:55 door Nely Sieffers   [ 29 mei 2014 13:31 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Medezeggenschap in het samenwerkingsverband

Naast de bestaande medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat er ook medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband is verplicht om een ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd.
In de samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs kunnen naast ouders en personeel ook leerlingen in de OPR worden gekozen. De leden
van de OPR worden gekozen door de (G)MR-en in de regio. Ook als u niet in de MR zit van de school van uw kind kunt u zich kandidaat stellen voor de OPR.
De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan worden veel belangrijke zaken geregeld, zoals de
basisondersteuning, de manier waarop ondersteuning wordt toegewezen, hoe ouders worden ondersteund, etc.

Wat kunt u doen?

Word lid van de ondersteuningsplanraad
U kunt zich verkiesbaar stellen voor de ondersteuningsplanraad. Op die manier kunt u rechtstreeks meepraten overhet ondersteuningsplan. Een van de belangrijke onderwerpen is de basisondersteuning. Een hoog niveau van basisondersteuning binnen een samenwerkingsverband kan ervoor zorgen dat meer reguliere scholen ondersteuning binnenshuis organiseren. 

Op die manier zijn dus meer scholen goed toegankelijk en is er een grotere kans dat ouders kunnen kiezen voor een school die echt bij hun kind past. Tegelijkertijd moet het natuurlijk wel realistisch zijn. Het heeft geen zin om op papier te zetten dat het niveau heel hoog is, als scholen dit in de praktijk niet waar kunnen maken. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een ambitieus

niveau van basisondersteuning vast te leggen, maar de ‘zwakkere’ scholen wel een
aantal jaren de tijd te geven om dit niveau te halen. Het is raadzaam om vragen te stellen over de manier waarop het samenwerkingsverband vinger aan de pols houdt over de invulling van de basisondersteuning. Ook de onderwijsinspectie kijkt hier naar.
Als lid van de ondersteuningsplanraad zorgt u dat de belangen van alle ouders in beeld zijn. Om te weten wat er onder ouders leeft, kunt u bijvoorbeeld bijeenkomsten
organiseren voor een brede groep ouders en met elkaar in gesprek te gaan over passend onderwijs. U kunt ook een enquête houden.

Geef advies aan de ondersteuningsplanraad
Als u niet in de ondersteuningsplanraad zit, kunt u advies geven aan ouders die
er in zitten of aan het samenwerkingsverband zelf. Vooral als u samenwerkt met andere
ouders kunt u op deze manier invloed uitoefenen. Zo kunt u de ondersteuningsplanraad
per brief of in een gesprek informeren over problemen die er spelen, of over mogelijke oplossingen voor bepaalde doelgroepen.