Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎Medezeggenschap‎ > ‎Info medezeggenschap‎ > ‎

Medezeggenschap op school

Geplaatst 10 sep. 2013 03:36 door Nely Sieffers   [ 2 mrt. 2014 07:17 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad(MR). Hierin zitten ouders en personeelsleden. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen in de medezeggenschapsraad zitten. De ouders uit de medezeggenschapsraad worden door de ouders van de school gekozen. Een medezeggenschapsraad praat over verschillende onderwerpen die op de eigen school spelen. Als er meerdere scholen onder hetzelfde schoolbestuur vallen is er ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) die zich bezighoudt met de zaken die het schoolbestuur voor alle aangesloten scholen bepaalt. De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij passend onderwijs. De MR heeft adviesrecht over verschillende zaken. Op het terrein van passend onderwijs is het ondersteuningsprofiel het belangrijkste onderdeel waar de MR adviesrecht op heeft.In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven hoe ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die dat nodig hebben, of de school zich gaat specialiseren in een bepaalde type ondersteuning en hoe het aanmeldbeleid eruit ziet.

Wat kunt u doen?

Word lid van de medezeggenschapsraad
Net als andere ouders kunt u zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
Als u gekozen bent in de MR, kunt u samen met andere ouders en personeelsleden praten over zaken die de school aangaat, inclusief het ondersteuningsprofiel.

Geef advies over het ondersteuningsprofiel
Ook als u niet in de medezeggenschapsraad zit, kunt u advies geven over wat u vindt
van het ondersteuningsprofiel. Mogelijk kunt u met andere ouders samen reageren
op het ondersteuningsprofiel. Geef aan welke ondersteuning u mist op school, of welke ondersteuning vooralgoed geregeld is.
Kijk of de ambities van de school realistisch zijn, maar ook of ze niet te snel leerlingen buitensluiten. Let erop of vooroordelen over bepaalde beperkingen of
stoornissen een rol spelen in de discussie. Ga na of bepaalde groepen leerlingen
niet worden vergeten. U kunt de medezeggenschapsraad vragen om een bijeenkomst te beleggen, zodat meer ouders mee kunnen praten over het ondersteuningsprofiel. Ook kunt u zich rechtstreeks tot de schoolleiding of het schoolbestuur richten.