Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎Medezeggenschap‎ > ‎Info medezeggenschap‎ > ‎

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Geplaatst 15 mei 2013 01:42 door Nely Sieffers   [ 2 mrt. 2014 07:20 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Per 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Deze wet brengt veranderingen in de medezeggenschap. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning en advies aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook directeuren en bestuurders kunnen bij het steunpunt terecht voor ondersteuning en advies bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.

Alle ondersteuning, advies en informatie van het steunpunt is kosteloos beschikbaar. Het steunpunt wordt gefinancierd door ministerie OCW.

Passend onderwijs bevindt zich in de implementatiefase. Zo ook de medezeggenschap binnen passend onderwijs. Het steunpunt ontwikkelt de komende periode diverse nieuwe handreikingen, modellen en begeleidingsmogelijkheden. Een regelmatige aanvulling van de vraag&antwoord op basis van de vragen die binnen komen via de telefoon of mail vindt plaats. Voor ieder samenwerkingsverband biedt het steunpunt vanaf mei een mogelijkheid om een eigen deel op deze website te krijgen. Deze is ontwikkeld voor de communicatie met alle betrokkenen, MR-en, ouders en personeelsleden. Een instrument dat kan worden ingezet door en voor de ondersteuningsplanraad.

Over het steunpunt

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en advies terecht bij het steunpunt. Ook biedt het steunpunt kosteloos ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.

Het steunpunt is een initiatief van de vakbonden (AOb, AVS, CNV-Onderwijs, FvOv), Leerlingorganisatie (LAKS) en landelijke ouderorganisaties (Balans, CG-raad, Platform VG, LOBO, NKO, OUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het steunpunt. Met het ministerie en de sectororganisaties (PO- en VO-raad) vindt afstemming plaats.

Contactgegevens Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Postadres: Postbus 60182, 1320 AE Almere
Telefoonnummer: (036) 536 87 18
Telefoonnummer helpdesk: 0800 – 270 04 00 (gratis)
E-mail: info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl