Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎

Onderwijsgeschillen


Conflictsituaties met school, liever voorkomen maar soms kunnen situaties uit de hand lopen. Het is belangrijk om daarbij goed geïnformeerd te zijn en hulp in te schakelen.  Op deze pagina verzamelen wij informatie wat kan helpen bij het voorkomen of oplossen van een onderwijsgeschil. 

Voorkom onderwijsgeschillen

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van de school en het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Deze website helpt u om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen.

Informatiepunt voor ouders

Door de vele relevante wet- en regelgeving in het onderwijs hebben ouders vragen over wat hun mogelijkheden, rechten of plichten zijn in bepaalde situaties. Ouders & Onderwijs biedt een landelijk informatiepunt waar ouders met vragen over het onderwijs of de school van hun kind, terecht kunnen. Het informatiepunt is bereikbaar via 0800-5010, vraag@oudersonderwijs.nl en deze website.

Onderwijs(zorg)consulenten

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.


Geschillencommissie Passend onderwijs

Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs wordt per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. Vanaf dat moment wordt ook voor leerlingen in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben, een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Vanaf 1 augustus 2014 kunnen geschillen over bepaalde aspecten van passend onderwijs worden ingediend bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

Centrum voor consultatie en expertise (CCE)

Bij het CCE kunt u terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Zij hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig.
Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorg- en onderwijsprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Met de expertise van het CCE kunnen professionals en zorgorganisaties probleemgedrag beter begrijpen en voorkomen.

Interventieteam onderwijs-zorg

Doel van dit team is het duurzaam oplossen van hardnekkige problemen op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen. Het team gaat in gesprek met partijen om te zorgen dat zij zich inzetten voor een oplossing. Het interventieteam is bereikbaar voor burgers en professionals en organisaties via het e-mailadres interventieteamonderwijs-zorg@minvws.nl

Mogelijkheden Inspectie Onderwijs

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zich zorgen over maakt of waar u uw vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u hier melding van maken bij de Inspectie van het Onderwijs door gebruik te maken van het contactformulier. Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur. 
Heeft u een klacht of melding over een school of onderwijsinstelling? Dan kunt u deze indienen via het contactformulier. De Inspectie van het Onderwijs neemt geen individuele klachten in behandeling, maar hoort toch graag van u als er iets mis is op een school of instelling.


Handige links

Informatiefolder geschillencommissie Passend Onderwijs voor ouders

Informatiefolder geschillencommissie passend onderwijs voor scholen, besturen en directie