Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden georganiseerd. Het gaat om lichte en ook zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen die bij hun past.

Waarom is passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert.
Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden.
Scholen vinden de indicatiestelling vaak een langdurig en ingewikkeld proces. En vinden het soms lastig om extra ondersteuning op maat te organiseren. Tot slot zijn er in het oude systeem veel kinderen die thuis zitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er geen goede begeleiding voor ze is op school.
Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen.


Informatiegids plaatje

Informatiegids voor ouders

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft voor ouders de informatiegids passend onderwijs uit, waarin wordt ingegaan op bovenstaande uitgangspunten. Námens ouders en vóór ouders wordt een brug geslagen tussen mooie woorden en alledaagse praktijk.

De informatiegids passend onderwijs is een initiatief van Platform VG, oudervereniging Balans en de CG-Raad. Gezamenlijk behartigen zij de belangen van ouders van kinderen met een beperking of stoornis. De organisaties werken samen in het Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders. Lees hier de vernieuwde informatiegids 2014!


Info passend onderwijs

 • Leerlingen met een ernstig meervoudige beperking Voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is de procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring afwijkend. (V)so-scholen met leerlingen met een ernstige meervoudige beperking hebben vaak ...
  Geplaatst 18 jan. 2016 01:32 door Webmaster UW Ouderplatform
 • Veranderingen per 1 januari 2016 Lwoo en praktijkonderwijs Welke verandering voor LWOO en Pro?Vanaf 1 januari 2016 worden het praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onderdeel van het stelsel van passend onderwijs. De voortgezet onderwijs (VO)-samenwerkingsverbanden ...
  Geplaatst 14 feb. 2016 07:10 door Webmaster UW Ouderplatform
 • Zorgplicht en passend onderwijs Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend ...
  Geplaatst 14 feb. 2016 06:48 door Webmaster UW Ouderplatform
 • Ontwikkelingsperspectief stelt doelen vast Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen en te evalueren. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ...
  Geplaatst 29 mei 2014 15:38 door Webmaster UW Ouderplatform
 • Brochure over autisme ondersteunt samenwerkingsverbanden en leraren maandag 4 november 2013 Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hebben een brochure gemaakt voor de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs: ‘Een leerling met ...
  Geplaatst 14 feb. 2016 02:47 door Webmaster UW Ouderplatform
Berichten 1 - 5 van 5 worden weergegeven. Meer bekijken »Handige links


Informatieblad passend onderwijs van Iederin. Lees hier...

Factsheet passend onderwijs lees hier...

Handreiking voor het gesprek over onderwijs en zorg

Handreiking Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Handreiking Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van mijn kind?