Ontwikkelingsperspectief stelt doelen vast

Geplaatst 29 mei 2014 13:46 door Nely Sieffers   [ 29 mei 2014 15:38 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen en te evalueren. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen.

Binnen 6 weken nadat uw kind is geplaatst, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. De school voert hiervoor op overleg met u. Veel scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook uw kind bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Als uw kind meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dat zelfs verplicht. Daarnaast gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief van uw kind op.

Lees verder...


Instemming ouders handelingsdeel OPP

Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP) van kinderen in het passend onderwijs moet worden goedgekeurd door de ouders. Dat heeft de Tweede Kamer besloten naar aanleiding van een motie van de PvdA.

Het ontwikkelingsperspectief het voormalige handelingsplan wordt door scholen opgesteld en aan de ouders van de leerling voorgelegd. Met de uitvoering ervan, het handelingsdeel, kan alleen worden begonnen nadat de ouders hebben ingestemd. Door de aangenomen motie wordt het belang benadrukt dat ouders en scholen in overleg tot overeenstemming moeten komen over het ontwikkelingsperspectief.

Informatie tips

Brochure over het ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs (PO Raad)

Brochure over het ontwikkelingsperspectief in het speciaal basis onderwijs en het speciaal onderwijs. (PO Raad)


Voor welke leerlingen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief opstellen?

Voor de volgende leerlingen moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen:
  • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • leerlingen in het praktijkonderwijs
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs
Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het basisondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.