Zorgplicht en passend onderwijs

Geplaatst 29 mei 2014 14:54 door Nely Sieffers   [ 14 feb. 2016 06:48 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. 
Bij uitvoering van de zorgplicht, moet het schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Vindt de school dat een leerling het beste naar een andere school binnen het samenwerkingsverband kan gaan, dan moet deze zelf zorgen voor een goede plek voor die leerling.

Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatie via het REC 3 en 4 wordt afgeschaft en vervangen door een indicatie bij het samenwerkingsverband in de regio. 

Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen’.
Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.


Stroomschema’s zorgplicht

Met de ingang van passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in de Wet passend onderwijs. Maar wat moet een school in het primair of voortgezet onderwijs nu precies doen als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt?
Het is belangrijk dat ouders inzicht hebben hoe scholen de zorgplicht uitvoeren bij de aanmelding van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft stroomschema’s ontworpen voor 4 situaties om scholen inzicht te geven:
De stroomschema’s laten precies zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.