Tips voor chauffeurs leerlingenvervoer

Geplaatst 21 jul. 2013 03:27 door Nely Sieffers   [ 21 jul. 2013 04:17 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
Je kind naar een school voor speciaal onderwijs moeten sturen. Weg bij de school en de vriendjes in de buurt. Soms zelfs ver weg van de woonplaats. Als het dan gaat om extra kwetsbare kinderen, zorgt dat bij ouders voor veel emoties. Er kunnen zorgen zijn over te lange rijtijden, te veel ruzies en narigheid in het busje, te onveilige opstapplaatsen, niet nagekomen afspraken over veiligheid in de bus enzovoort. Het is voor hen vaak moeilijk om hun kostbaarste bezit elke dag in het drukke verkeer in ‘vreemde’ handen te geven. Zo ontstond de behoefte aan voorlichtingsmateriaal waarmee regionale medewerkers van Balans de chauffeurs in het leerlingenvervoer kunnen uitleggen welke ‘gebruiksaanwijzing’ het beste werkt voor kinderen uit diverse doelgroepen van oudervereniging Balans.

Tegelijkertijd ontwikkelde het Sociaal Fonds Taxi, in samenwerking met CED-Groep Rotterdam, een cursus leerlingenvervoer voor chauffeurs. Zie verder blz. 28.
Ter aanvulling van het presentatiemateriaal van Balans werd de brochure gemaakt die u nu in handen hebt. U kunt daarin nog eens nalezen wat de kenmerken zijn van kinderen met ADHD, ODD en ASS en hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Naast deze ‘stoornis-specifieke kenmerken’ zijn alle kinderen natuurlijk eigen persoontjes met hun eigen talenten en eigenaardigheden. Als u daar zoveel mogelijk rekening mee wilt houden, zullen de ouders u ontzettend dankbaar zijn.

Voor deze brochure: tips voor chauffeurs leerlingenvervoer klik hier...