Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎

Infopunten en ondersteuning

Ouders hebben een belangrijke positie in relatie tot het onderwijs van hun kinderen. Bij kinderen met een ondersteuningsvraag kan dit een intensief proces zijn om samen tot het maatwerk te komen passend bij het kind. Voor ouders is dit een groeiproces waarbij een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:
  • Groei in het proces van het kind met ondersteuningsbehoefte leren kennen.
  • Groei van kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot passend onderwijs.
  • Ontwikkelen van gespreksvaardigheden om het gelijkwaardig partnerschap tussen school, ouders en kind te stimuleren.

Informatie en kennis

Hoe is ondersteuning geregeld in het onderwijs? Welke ondersteuning kan een kind met dyslexie krijgen? Wat is er nodig om mijn kind in het speciaal onderwijs te krijgen? Ouders zitten vaak vol met vragen en zijn op zoek naar informatie. Naast de website van Utrecht-West ouderplatform zijn er nog een aantal belangrijke informatiebronnen. Hieronder een aantal belangrijke informatiepunten. Ouders kunnen ook mailen of bellen met vragen.

Ouders en onderwijs

In1school (inclusief onderwijs)

Algemene site over passend onderwijs


Ondersteuning voor ouders en kind

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben gemeenten de opdracht gekregen om onafhankelijke cliëntondersteuning te organiseren. Deze ondersteuner kan het gezin helpen om de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren. Dit kan door te helpen met aanvragen van zorg o.a. in het onderwijs. Een andere mogelijkheid is dat de cliëntondersteuner mee gaat naar gesprekken met school, aanbieders van zorg en/of gemeente. Elke gemeente heeft dit op een eigen manier ingevuld dus wilt u hier gebruik van maken dan kunt u navraag doen bij de eigen gemeente.

Meer info over onafhankelijke cliëntondersteuning...

Onderwijsconsulenten 

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.

Naar de website van de Onderwijsconsulenten ...


Onderwijszorgconsulenten

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs. 

Onderwijszorgconsulenten kunnen ouders en scholen helpen om individueel en op maat tot goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school. Ouders en scholen kunnen een beroep doen op een onderwijszorgconsulent indien zij samen niet tot afspraken kunnen komen over een onderwijszorgarrangement. De onderwijszorgconsulenten zijn beschikbaar voor knelpunten bij onderwijszorgarrangementen waarbij sprake is van een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet.