Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎

Zorg (onderwijs) instellingen

Handige links

Handreiking voor het gesprek over onderwijs en zorg

Handreiking Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Reinaerde Kinderdagcentrum Woerden

Dagbesteding voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking. Kinderdagcentrum Woerden bevindt zich midden in de samenleving. Hierdoor wordt het samen opgroeien en spelen van kinderen met en zonder een beperking bevorderd. Er zijn ook mogelijkheden voor BSO opvang.

Het plein der mogelijkheden

Het P.l.e.i.n. der mogelijkheden is een zorginstelling die is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met autisme of een ontwikkelingsstoornis.
Het P.l.e.i.n. der mogelijkheden biedt verschillende vormen van zorg waaronder het onderwijsplein, begeleidingsplein, puberplein en sportplein.

Stichting de Droomboom

Stichting de Droomboom is een AWBZ toegelaten zorginstelling voor de functies behandeling en begeleiding. We helpen kinderen met een autisme spectrum stoornis en een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van twee tot acht jaar door vroegtijdige intensieve interventie met één-op-één behandeling en begeleiding volgens de principes van Applied Behavior Analysis (ABA).

Autisme centrum 2 play

Autisme Centrum 2play is een centrum voor kinderen met autisme. Dit is een centrum waar we er naar streven om gepaste zorg te leveren voor mensen met autisme. 
Dagbesteding wordt aangeboden van 08:30-15:00 uur. Wij richten ons op kinderen die niet terecht kunnen binnen het reguliere en speciale onderwijs. Dit is veelal omdat de groepsomgeving te veel vraagt van deze kinderen.