Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎

Primair onderwijs

Samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In het primair onderwijs zijn in totaal 77 samenwerkingsverbanden opgericht. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)hulp.

Overzicht van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs


Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken, staan in het ondersteuningsplan, die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven. 


Medezeggenschap van ouders

Alle samenwerkingsverbanden hebben een ondersteuningsplanraad (OPR) die bestaat uit een deel personeel van de scholen en een deel ouders en eventueel leerlingen. De OPR geeft instemming op het ondersteuningsplan en volgt de werkagenda van het samenwerkingsverband in de ontwikkeling van het beleid. Op de website van het samenwerkingsverband in de regio Utrecht-West kunt u meer informatie vinden over de ondersteuningsplanraad.

Meer info...Samenwerkingsverbanden in de regio Utrecht-west

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Regio: Woerden, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse Vecht

De Stichting Passenderwijs, kortweg Passenderwijs, is de naam van het passend onderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs regio Woerden, Montfoort, Oudewater, Ronde Venen en Stichtse Vecht
Passenderwijs heeft als doel om iedere leerling tijdig en op adequate wijze zorg en begeleiding die hij/zij nodig heeft te kunnen bieden. Dit binnen een sluitende zorgstructuur op de school, dan wel binnen het samenwerkingsverband en zonodig met partners daarbuiten.

Lees verder... 


Samenwerkingsverband reformatorisch primair onderwijs: Berseba

Regio: landelijk, in de regio Utrecht West zijn twee scholen aangesloten bij dit samenwerkingsverband, School met de Bijbel "Het Kompas" Montfoort en Jan de Bakkerschool Woerden.

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba, is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op onze scholen neemt de Bijbel, als het Woord van God, een centrale plaats in.