Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎

Voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In het voortgezet onderwijs zijn in totaal 75 samenwerkingsverbanden opgericht. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)hulp.

Overzicht van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs 


SWV VO RUW, regio Utrecht-West

Regio: Gemeente Montfoort, gemeente Oudewater, gemeente Woerden en gemeente De Ronde Venen.

Goed onderwijs draait om ondersteuning. Daarom vormt het nieuwe Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO-RUW) het kloppende hart van dit passend onderwijs. Samen werken we aan duurzame oplossing- en voor kwetsbare leerlingen, zodat we onze ambities kunnen realiseren. Het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West garandeert voor iedere leerling een passende plek. 

Lees verder...


SWV Sterk VO

Regio: Gemeente Utrecht en gemeente Stichtse Vecht

Sterk VO streeft ernaar dat iedere leerling een passende plek in het onderwijs heeft en ondersteuning op maat. Een sterke basis op school en een doorlopende schoolloopbaan.
Binnen Sterk VO werken scholen, kernpartners (leerplicht, stedelijk VO team jeugd en gezin, en de jeugdgezondheidszorg) en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht samen aan onderwijs en ondersteuning op maat.Reformatorisch samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Regio: landelijk

RefSVO is het landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. De zeven reformatorische VO-scholen en de vijf reformatorische scholen voor VSO maken gebruik van de wettelijke mogelijkheid om Passend Onderwijs vorm te geven in een landelijk samenwerkingsverband naar richting, zodat kinderen uit de achterban onderwijs en ondersteuning kunnen krijgen in lijn met de opvoeding thuis.


Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken, staan in het ondersteuningsplan, die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven. 

Medezeggenschap van ouders

Alle samenwerkingsverbanden hebben een ondersteuningsplanraad (OPR) die bestaat uit een deel personeel van de aangesloten scholen en een deel ouders en eventueel leerlingen. De OPR geeft instemming op het ondersteuningsplan en volgt de werkagenda van het samenwerkingsverband in de ontwikkeling van het beleid. Op de websites van de samenwerkingsverbanden kunt u meer informatie vinden over de ondersteuningsplanraad.

Meer info...

Verdieping voortgezet onderwijs

  • Mogelijkheden voor toetsen en examens voor leerlingen met een beperking Voor leerlingen met een beperking is het niet vanzelfsprekend dat ze kunnen meedoen met het examen. Afhankelijk van de situatie van de leerling is het mogelijk om aangepast examen te ...
    Geplaatst 21 mrt. 2018 04:47 door Webmaster UW Ouderplatform
  • Leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en Speciaal onderwijs Vmbo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Voor leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs ...
    Geplaatst 1 apr. 2018 13:47 door Webmaster UW Ouderplatform
Berichten 1 - 2 van 2 worden weergegeven. Meer bekijken »