Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Voortgezet onderwijs‎ > ‎

Verdieping voortgezet onderwijs


Mogelijkheden voor toetsen en examens voor leerlingen met een beperking

Geplaatst 14 feb. 2016 03:37 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 21 mrt. 2018 04:47 bijgewerkt ]

Voor leerlingen met een beperking is het niet vanzelfsprekend dat ze kunnen meedoen met het examen. Afhankelijk van de situatie van de leerling is het mogelijk om aangepast examen te doen, bijvoorbeeld verlenging van tijd. Voor het recht op aanpassingen moet de leerling aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • een andere moedertaal dan het Nederlands hebt;
  • een handicap hebt;
  • dyslectisch bent;
  • dyscalculie hebt;
  • ziek bent geweest in jouw examenjaar.


Aanvragen voorzieningen examen


De voorzieningen die worden aangevraagd voor het examen mogen niet te veel afwijken van de voorzieningen die de leerling tijdens je de studie heeft gekregen. In de meeste gevallen kan de leerling wel 30 minuten extra examentijd krijgen. De school moet de voorzieningen op tijd aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). Daarbij zijn een deskundigenverklaring en een diagnose nodig.

Jaarlijkse brochure

Jaarlijks publiceert de Commissie van Toetsen en Examens (CvTE) een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september, en is geldig voor de centrale examinering direct daarop volgend.

De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een beperking bij de start van de bovenbouw of soms zelfs bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.

Leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en Speciaal onderwijs

Geplaatst 29 mei 2014 07:36 door Nely Sieffers   [ 1 apr. 2018 13:47 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Vmbo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Voor leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar wel extra hulp nodig hebben. De leerling zit op het vmbo en doet daar vmbo-examen. De scholen bepalen zelf hoe ze ondertussen het lwoo aanbieden. Het kan tijdens de lessen, maar ook buiten de school om. Scholen in dezelfde regio werken soms samen om leerlingen lwoo aan te bieden.

Praktijkonderwijs (Pro)

Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs duurt 4 of 5 jaar en leren doen de leerlingen vooral in de praktijk. Als ze het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Lwoo en praktijkonderwijs is niet bedoeld voor leerlingen met een ernstige beperking. Voor hen is er het (voortgezet) speciaal onderwijs of extra arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. Vanaf 1 augustus 2015 verloopt de indicatie voor so en vso niet meer via het REC maar via het samenwerkingsverband in de regio waar u woont.

1-2 of 2