Leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en Speciaal onderwijs

Geplaatst 29 mei 2014 07:36 door Nely Sieffers   [ 1 apr. 2018 13:47 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Vmbo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Voor leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar wel extra hulp nodig hebben. De leerling zit op het vmbo en doet daar vmbo-examen. De scholen bepalen zelf hoe ze ondertussen het lwoo aanbieden. Het kan tijdens de lessen, maar ook buiten de school om. Scholen in dezelfde regio werken soms samen om leerlingen lwoo aan te bieden.

Praktijkonderwijs (Pro)

Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs duurt 4 of 5 jaar en leren doen de leerlingen vooral in de praktijk. Als ze het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Lwoo en praktijkonderwijs is niet bedoeld voor leerlingen met een ernstige beperking. Voor hen is er het (voortgezet) speciaal onderwijs of extra arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. Vanaf 1 augustus 2015 verloopt de indicatie voor so en vso niet meer via het REC maar via het samenwerkingsverband in de regio waar u woont.