Mogelijkheden voor toetsen en examens voor leerlingen met een beperking

Geplaatst 14 feb. 2016 03:37 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 21 mrt. 2018 04:47 bijgewerkt ]

Voor leerlingen met een beperking is het niet vanzelfsprekend dat ze kunnen meedoen met het examen. Afhankelijk van de situatie van de leerling is het mogelijk om aangepast examen te doen, bijvoorbeeld verlenging van tijd. Voor het recht op aanpassingen moet de leerling aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • een andere moedertaal dan het Nederlands hebt;
  • een handicap hebt;
  • dyslectisch bent;
  • dyscalculie hebt;
  • ziek bent geweest in jouw examenjaar.


Aanvragen voorzieningen examen


De voorzieningen die worden aangevraagd voor het examen mogen niet te veel afwijken van de voorzieningen die de leerling tijdens je de studie heeft gekregen. In de meeste gevallen kan de leerling wel 30 minuten extra examentijd krijgen. De school moet de voorzieningen op tijd aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). Daarbij zijn een deskundigenverklaring en een diagnose nodig.

Jaarlijkse brochure

Jaarlijks publiceert de Commissie van Toetsen en Examens (CvTE) een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september, en is geldig voor de centrale examinering direct daarop volgend.

De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een beperking bij de start van de bovenbouw of soms zelfs bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.