Infopunt‎ > ‎

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

In de afgelopen maanden heb ik kennis mogen maken met de Wet langdurige zorg (WLZ). Ik moest daar een nieuwe aanvraag doen voor onze dochter. Hierdoor heb ik deze wet eens even goed nader bekeken. Zelf ben ik nog niet helemaal klaar met de aanvraag. Het gedeelte wat via CIZ loopt is bijna afgerond. De indicatie is afgegeven, maar er komt nog een heel traject achteraan, voor je beschikking krijgt over het eigenlijke budget. De WLZ is de nieuwe AWBZ sinds januari 2015.

De volgende partijen zijn belast met de uitvoering:

1.       Indicatieorgaan (CIZ)

2.       Zorgkantoren

3.       De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

4.       Het Centraal Administratiekantoor (CAK)

 

1. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Wanneer kun je zorg uit de WLZ krijgen:

Iemand kan in aanmerking komen voor de WLZ als er een blijvend intensieve zorgbehoefte is. Er moet sprake zijn van dat er 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig is, en/of iemand niet meer zelfstandig thuis kan wonen. Als hier sprake van is , moet er een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het CIZ (centrum indicatiestelling). Op de site van het CIZ zijn hier (standaard) formulieren over te vinden. Een goede aanvraag doen bij de WLZ is niet eenvoudig. Het kan fijn zijn als iemand met verstand van zaken hiermee kan helpen. Per Saldo kan voor mensen die een PGB willen aanvragen via de WLZ, ondersteuning bieden (tegen vergoeding) bij het aanvragen van de indicatie ( www.pgb.nl voor meer informatie).


Het CIZ gaat in de meeste gevallen bij een WLZ aanvraag op huisbezoek bij de aanvrager. In het geval van een kind, moet het kind er (gedeeltelijk) bij aanwezig zijn. Het kan voorkomen dat het als onprettig wordt ervaren als een kind bij het gesprek aanwezig is, vaak komen er onderwerpen ter sprake, wat voor het kind niet fijn is om te horen bijvoorbeeld. U kunt met het CIZ overleggen wat in dit geval de beste oplossing is. Ze hebben hier begrip voor.

U krijgt per brief het indicatiebesluit van het CIZ opgestuurd. Zij lichten ook het zorgkantoor in dat er een indicatie is afgegeven.

2. Zorgkantoor

Het zorgkantoor krijgt van het CIZ de door de aanvrager aangegeven voorkeur voor ZIN of PGB door. Het zorgkantoor bepaald of die voorkeur ook gegeven kan worden, vanaf welke datum en voor welk bedrag. Als er voorkeur voor een PGB is, zal er een 'bewuste keuzegesprek' volgen op het zorgkantoor. Hierin moet de aanvrager aangeven, waarom er gekozen is voor een PGB, ook worden de rechten en plichten aan de aanvrager uitgelegd. Als er voor zorg in natura (ZIN) wordt gekozen kan het zorgkantoor helpen met het zoeken naar een zorgaanbieder voor passende zorg in de regio.

Als er vanuit het zorgkantoor een goedkeuring is voor een PGB, moet u een zorgomschrijving en een zorgovereenkomst opmaken die u naar het Zorgkantoor opstuurt. In de zorgomschrijving worden de zorgactiviteiten/ dagelijkse werkzaamheden beschreven. Maar ook moet er omschreven worden, waarom juist die specifieke zorg in die situatie nodig is.

De zorgovereenkomst is het contract dat met de zorgverlener wordt afgesloten, er zijn 4 soorten zorgovereenkomsten:

·         overeenkomst met een zorginstelling

·         overeenkomst met een freelancer

·         overeenkomst met een partner of inwonend familielid

·         arbeidsovereenkomst 

Per 1 januari 2015 geld er een maximaal tarief voor familie of een niet professioneel hulpverlener van maximaal 20 euro per uur.

Dit speciale tarief voor niet-professionele zorgverlening is van toepassing wanneer:

·         een ouder of familielid zorg levert, ook als deze hiervoor wel gediplomeerd is, of;

·         de zorgverlener niet beschikt over een zogenaamde BIG-registratie, of;

·         de zorgverlener of instelling niet is ingeschreven in het handelsregister als zijnde verlener van zorg

 

3. Sociale verzekeringsbank (SVB)

De sociale verzekeringsbank voert het trekkingsrecht uit. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de budgethouder het PGB niet meer op de eigen rekening vooraf om zijn zorgverleners te betalen, maar beheert  de SVB het budget en betaald de zorgverleners uit a.d.v. een vast maandsalaris of opgestuurde uren briefjes van de budgethouder. De SVB kan indien gewenst nog meer administratieve handelingen verrichten voor de budgethouder. Hier zijn formulieren over te vinden op de site van de SVB. Ook voor de SVB dienen er zorgovereenkomsten aangeleverd te worden.

4. Centraal administratie kantoor (CAK)

Het kan zijn dat u voor een deel van de kosten voor de WlZ-zorg een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Dit bedrag wordt niet van uw PGB afgehaald, maar u betaalt dit rechtstreeks aan het CAK. Voor kinderen/jeugd tot 18 jaar is er geen eigen bijdrage in de WLZ.

Links

Infographic met een samenvatting over de Wet langdurige zorg (24-07-2014) Tweemaal kinderbijslag 
Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.