Over ons


De doelgroep?

UW Ouderplatform is een regionaal platform van en voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag in de ontwikkeling, gedrag en/of leren. We zijn actief in de regio Utrecht-west. Dat zijn de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Ouders uit deze regio kunnen aanmelden bij ons oudernetwerk.

Waarom?

Het is van groot belang dat de ouders in de veranderingen met passend onderwijs, jeugdhulpverlening en awbz zorg samen een stem vormen. Als ouders lopen we nu nog tegen veel muren van onvermogen, slechte informatievoorziening en weinig maatwerk in het onderwijs. Tot nu toe staan we in onze hulp vraag vaak alleen wat de nodige frustratie oplevert.

Wij zijn van mening dat passend onderwijs alleen kans van slagen heeft als ouders, onderwijs en jeugdhulp samen een partnerschap aangaan om het kind te laten ontwikkelen naar vermogen.

Verder zien we dat de roep naar het ontwikkelen van eigen kracht groot is. Dit is vaak lastig in onze situatie omdat we vaak veel onbegrip ervaren in onze omgeving. Waar wij wel eigen kracht kunnen ontplooien is in het delen van ervaring en kennis. De ervaring is dat ouders veel leren van elkaar en dat willen we stimuleren door bijeenkomsten en oudergroepen.


Hoe?

De mogelijkheden tot participatie krijgen een extra stimulans door de volgende vier punten:

  1. Persoonlijk advies vanuit ervaringskennis
  2. Leren en ontmoeten van andere ouders met ondersteuningsvragen
  3. Laagdrempelige beschikbaarheid van kennis
  4. Beleid dat samen met ervaringsdeskundige ouders ontwikkeld wordt.
Deze vier punten vormen de belangrijke kernactiviteiten van UW Ouderplatform

Samenwerking

Het gezinsperspectief is een belangrijke component voor het ontwikkelen van goed beleid op het gebied van onderwijs, zorg en inkomen. Daarom werken we nauw samen met de gemeenten in de regio Utrecht-West: De ronde venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Er is ook regelmatig overleg met de samenwerkingsverbanden RUW en Passenderwijs. Het ouderplatform heeft korte lijntjes met de diverse uitvoeringsorganisaties zodat we ouders snel kunnen helpen die er zelf niet goed uitkomen.

Stichting UW Ouderplatform vindt het belangrijk om samen te werken met landelijke cliëntenorganisaties zoals IederinLandelijk platform GGZLOC zeggenschap in zorg en Zorgbelang Nederland. Ouders & Onderwijs is voor ons een belangrijke partner op het gebied van onderwijsinformatie en de telefoonlijn waar ouders advies kunnen krijgen. Verder is er ook een goed contact met het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) en de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).