Over ons‎ > ‎

Productenoverzicht

In deze column een overzicht van producten van UW Ouderplatform. Heeft u vragen, aanvullingen of correcties dan kunt u mailen naar webmaster@uwouderplatform.nl


Handreiking voor gemeenten: informatiebehoefte jeugdhulp (dec. 2016)

Elke gemeente heeft eigen beleid voor jeugdhulp en het sociaal domein ontwikkeld. Hierdoor is het van groot belang dat ouders goed geïnformeerd worden door hun gemeente. Om inzicht te geven in de informatiebehoefte van ouders hebben we een handreiking ontwikkeld met vragen en aandachtspunten voor de informatievoorziening. Wij hopen dat met deze handreiking de online informatie op orde gebracht wordt. Goede informatie is een belangrijk onderdeel om de eigen regie van ouders te versterken.
Hier een overzicht van de producten waar we een bijdrage in geleverd hebben. Dit kan d.m.v. meelezen, deelnemen in een begeleidingsgroep, interview of andere mogelijkheden.

Website: cliëntroutes jeugdhulp (feb. 2017)

LOC heeft een website ontwikkeld met routes om binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming de juiste stappen te nemen als ouders en/of jongere. Vanuit UW Ouderplatform is er meegedacht en kennis geleverd om dit product te ontwikkelen.

Handreiking cliëntondersteuning (jan. 2017)

De VNG heeft samen met diverse partijen een nieuwe handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning ontwikkeld. Een uitgebreide handreiking om gemeenten meer inzicht te geven in het wettelijk kader en de mogelijkheden voor invulling. Vanuit UW Ouderplatform is er diverse keren meegedacht over deze handreiking.

Modelvragenlijst cliëntervaring jeugdhulp (dec. 2015)

De Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) is nu beschikbaar! Met hulp van de vragenlijst(en) brengt u de ervaringen in beeld die jongeren en ouders hebben met de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulpvoorzieningen in uw gemeente. De modelvragenlijst is ontwikkeld door stichting Alexander en diverse partijen. UW Ouderplatform heeft een bijdrage geleverd aan de modelvragenlijst in de landelijke werkgroep cliëntenparticipatie.

Handreiking voor gemeenten: ouders en jeugd (okt. 2015)

Het landelijk 'Kennisnetwerk jeugd en ouders als partners' waarin jeugdigen, ouders en cliënten en hun organisaties vertegenwoordigd zijn, heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt: 'Samen met jeugd en ouders'. In de handreiking is kennis van de deelnemers aan dit netwerk én van gemeenten die al ervaring hebben met participatie van jeugd en ouders bij de jeugdhulp gebundeld. UW Ouderplatform is deelnemer van dit kennisnetwerk.
Download de handreiking...

Rapport Outcome in zicht (jun. 2014)

Gemeenten zijn vanaf 2015 wettelijk verplicht om aan te geven welke zogenaamde outcomecriteria zij hanteren voor jeugdhulpvoorzieningen. Omdat het niet efficiënt is als elke gemeente eigen outcomecriteria gebruikt, doet de handreiking 'Outcome in zicht' een voorstel voor een basisset van drie outcomecriteria. De handreiking is opgesteld in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VWS en V&J. UW Ouderplatform heeft in de begeleidingsgroep een bijdrage geleverd.

Ċ
Webmaster UW Ouderplatform,
12 dec. 2016 23:14