Over ons‎ > ‎Projecten‎ > ‎

Projecten
Project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ 2018-2019

Geplaatst 26 feb. 2018 07:21 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 25 apr. 2018 07:14 bijgewerkt ]

Versterking lokale participatie van jongeren en ouders 

Aanleiding

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een succesvolle uitvoering van deze verantwoordelijkheid is de betrokkenheid van de ‘mensen om wie het gaat’ bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid van groot belang. Deze betrokkenheid (lokale en regionale participatie van jongeren en ouders) is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een aantal organisaties (LOC zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland) wil met het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ deze cliëntenparticipatie stimuleren en helpen bij de verdere ontwikkeling. De organisaties hebben eerder samengewerkt in het project ‘Monitor transitie jeugd’. Als vervolg op dit project wordt ook in dit nieuwe project het monitoren van knelpunten voortgezet. 

Resultaten 

Met dit project willen de organisaties de volgende resultaten bereiken: 

  1. De regionale en lokale participatie van jongeren en ouders in de diverse gemeenten is versterkt en verder ontwikkeld, doordat de betrokken organisaties hun krachten hebben gebundeld en hun expertise hebben gedeeld. 
  2. Kennis over succesvolle vormen van cliëntenparticipatie ‘jeugd’ in de jeugdhulp is verzameld. Op basis hiervan is een toolkit (of een andere vorm) met methoden samengesteld t.b.v. de verdere implementatie van lokale en regionale cliëntenparticipatie ‘jeugd’. 

Uitvoering 

Het project bestaat uit verschillende fases: 

Fase 1 (april t/m juli 2018): In 4 regio’s worden goede voorbeelden van cliëntenparticipatie ‘jeugd’ beschreven. 

Fase 2 (augustus t/m oktober 2018): De resultaten worden verwerkt in een product ‘cliëntenparticipatie jeugd’ waardoor de opgedane kennis verder verspreid kan worden. Gedacht wordt aan een Toolkit, maar de precieze invulling wordt later bepaald. 

Fase 3 (november 2018 t/m september 2019): De Toolkit wordt in minimaal 4 regio’s waar de cliëntenparticipatie ’jeugd’ nog onvoldoende vorm heeft gekregen, ingezet t.b.v. de ontwikkeling van deze participatie. De Toolkit wordt daarmee tevens getest en zo nodig verbeterd op basis van de ervaringen in deze regio’s. 

Fase 4 (oktober 2019 t/m december 2019): De Toolkit wordt breed verspreid, zodat alle gemeenten en regio’s deze kunnen gebruiken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd om bekendheid te geven aan de Toolkit.

Daarnaast worden gedurende het project (in aansluiting op het eerdere project ‘Monitor Transitie Jeugd’) knelpunten in de jeugdhulp gemonitord aan de hand van thematische vragenlijsten. Thema’s kunnen komen van cliënten (zij signaleren een knelpunt), maar ook van landelijke stakeholders (bij dilemma’s of het ontwikkelen van nieuw beleid). Ook worden desgewenst beleidsmakers van ministeries, VNG of andere landelijke stakeholders met de doelgroep in contact gebracht en het gesprek gefaciliteerd. 

Samenwerking 

Er zijn veel initiatieven voor de stimulering van lokale cliëntenparticipatie in het sociale domein. Bij de uitvoering van het project wordt met deze initiatieven afgestemd. Dat gebeurt door de instelling van een klankbordgroep bestaande uit cliëntenorganisaties, overheid en andere samenwerkingspartners. En door afstemming met andere lopende programma en projecten op dit terrein. Meer informatie Voor meer informatie over dit project kan contact opgenomen worden met Jelke Martina-Doodkorte, projectleider, via jelke@jeugdhulpdoenwesamen.nl.

Project: Regie in de regio Utrecht-West (2017)

Geplaatst 1 jun. 2017 00:19 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 22 dec. 2017 06:50 bijgewerkt door Nely Sieffers ]

UW Ouderplatform heeft in 2017 een project uitgewerkt voor het programma regie in de regio van Landelijk platform Psychische gezondheid.
Vanuit dit project werden vijf bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van kinderen met allerlei zorgvragen in de regio Utrecht-West. Hierdoor hebben we ouders versterkt met kennis en informatie om de eigen regie goed vorm te geven. Naast het delen van kennis hebben we ervaringen opgehaald en aandachtspunten geformuleerd. Deze punten zijn besproken met de gemeenten. Verder waren er vanuit dit project financiën voor nieuwe flyers en promotiematerialen. 

Eigen regie, wat is daar voor nodig?

Voor een goede invulling van eigen regie is het belangrijk dat ouders een goed inzicht hebben in wat verschillende partijen doen, welke verantwoordelijkheden ze hebben en hoe verschillende procedures in elkaar zitten. Hiervoor is onder andere goede informatie nodig over wet- en regelgeving en het lokale beleid. Dit zorgt ervoor dat ouders efficiënt hun zorg kunnen organiseren maar ook knelpunten kunnen signaleren.

Voor elk gezin is het een aparte puzzel in wat er echt nodig is en wat aansluit bij de hulpvraag. Door gesprekken en uitwisselen van ervaring met andere ouders worden inzichten in de mogelijkheden vergroot.

Voor UW Ouderplatform zijn dit belangrijke elementen die centraal staan in bijeenkomsten. Uit ervaring weten we dat ouders over het algemeen positief zijn over onze bijeenkomsten omdat het hun veel nieuwe inzichten oplevert waardoor ze kunnen groeien in het vorm geven van de eigen regie.


Eerste regionale bijeenkomst: toegang tot zorg en ondersteuning

Op 31 mei was de eerste bijeenkomst in gemeente De Ronde Venen. In de presentaties is ingegaan op het zorglandschap van het gezin en de toegang jeugdhulp. Ouders hebben hierdoor meer inzicht gekregen in de processen van een goede aanvraag voor hulp en allerlei partijen die een stukje hulp kunnen bieden. 
In het tweede deel van de avond hebben ouders aan thematafels verder gesproken over een onderwerp naar keuze.

Klik hier voor de presentaties van deze bijeenkomst

Notitie over de bijeenkomst in Mijdrecht, klik hier.


Tweede regionale bijeenkomst: volwassen en wat dan?

Op maandagavond 9 oktober waren ouders, professionals en andere belangstellende aanwezig bij de regionale themabijeenkomst in Woerden. Het thema van deze avond was: volwassen en wat dan? Er verandert veel als jongeren 18 worden. Voor jongeren met een ondersteuningsvraag kunnen deze thema’s extra ingewikkeld zijn. 

Klik hier voor de presentatie van deze bijeenkomst

Derde regionale bijeenkomst: Integrale hulp, hoe ziet dat eruit?

Op woensdagavond 25 oktober gingen ouders met elkaar in gesprek bij onze regionale themabijeenkomst in Montfoort. Het thema van deze avond was: integrale hulp, hoe ziet dat eruit? In een ronde tafel gesprek hebben we met elkaar gesproken over de zorgvraag, wat gaat goed en wat kan beter. Ouders hebben met elkaar veel ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomst is afgesloten met een aantal belangrijke aanbevelingen voor de gemeente en het jeugdteam.

Klik hier voor de presentatie van deze bijeenkomst

Vierde regionale bijeenkomst: Een bewuste keuze PGB of ZIN

Ouders en andere belangstellenden waren donderdagavond 2 november van harte welkom bij onze regionale bijeenkomst in Maarssenbroek. Jacqueline Gomes, bestuurslid van UW Ouderplatform heeft deze avond belangrijke informatie gedeeld om een goede keuze voor een PGB of zorg in natura (=ZIN) te maken. Verder was er veel ruimte voor vragen.

Klik hier voor de presentatie van deze bijeenkomst

Vijfde regionale bijeenkomst: Ondersteuning voor het kind vanuit onderwijs en jeugdhulp

Op 29 november was onze bijeenkomst voor ouders in de regio Oudewater. Het thema van deze avond was: Ondersteuning voor het kind vanuit onderwijs en jeugdhulp. Het is belangrijk dat je als ouder van een zorgkind inzicht hebt in het zorglandschap om de juiste hulp voor je kind te vinden. 

Klik hier voor de presentatie van deze bijeenkomst

Monitor transitie jeugd

Geplaatst 14 apr. 2017 09:46 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 14 apr. 2017 09:48 bijgewerkt door Nely Sieffers ]

In 2015 gaat de Monitor Transitie Jeugd van start, een gezamenlijk initiatief van LOC, Ieder(in), Platform GGZ, MEE Nederland, JeugdWelzijnsBeraad, Zorgbelang en Uw Ouderplatform.
De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de Rijksoverheid. Door de signalen te bundelen van ouders en jongeren zorgt de monitor voor informatie om het beleid te verbeteren.
Naar de website van de monitor...


Waarom ervaringen melden?

http://www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding
In een tijd van grote veranderingen in de zorg en ondersteuning voor gezinnen is het belangrijk om te volgen hoe ouders en jongeren dit ervaren. Door de monitor transitie jeugd brengen we alle ervaringen bij elkaar. De monitor kan niet alle individuele problemen oplossen en daarvoor is het van belang dat ouders en jongeren ook gebruik maken van klachtenprocedures, bezwaar en mogelijk naar de rechter stappen als zorg uitblijft of onvoldoende is.
Om zicht te krijgen op de ervaringen en mogelijk stappen die daarin gemaakt worden naar een oplossing blijft het dus belangrijk dat er meldingen gedaan worden.
Heeft u vragen of past uw ervaring niet in het formulier van de monitor dan kunt u mailen naar info@monitortransitiejeugd.nl

Extra verdieping in 2016

In 2016 zorgt de monitor transitie jeugd voor verdieping op een aantal thema's. Hiervoor worden extra onderzoeken uitgezet.
In mei en juni loopt er een extra onderzoek naar de informatievoorziening. Dit formulier bestaat uit een aantal vragen hoe het nu loopt en wat de wensen van ouders en jongeren zijn.

Flyer

Om de bekendheid te vergroten van de monitor transitie jeugd is er een digitale flyer beschikbaar die u hier kunt downloaden.
Wilt u flyers per post ontvangen dan kunt u die gratis bestellen met een mailtje naarinfo@monitortransitiejeugd.nl

Verdiepingsbijeenkomsten

In oktober en november 2016 hebben UW Ouderplatform en LOC een twee verdiepingsbijeenkomsten over jeugdhulp in gehouden in Woerden en Breukelen. 
Hier kunt u de rapportage van deze bijeenkomsten lezen.

Overzicht van de rapportages

De rapportage van het eerste kwartaal 2015

De rapportage van het tweede kwartaal 2015

De rapportage van het derde kwartaal 2015

De Jaarrapportage 2015

De rapportage van het eerste kwartaal 2016

De rapportage van het tweede kwartaal 2016

De rapportage van het derde kwartaal 2016

De jaarrapportage 2016

1-3 of 3