Over ons‎ > ‎Projecten‎ > ‎Projecten‎ > ‎

Project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ 2018-2019

Geplaatst 26 feb. 2018 07:21 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 25 apr. 2018 07:14 bijgewerkt ]
Versterking lokale participatie van jongeren en ouders 

Aanleiding

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een succesvolle uitvoering van deze verantwoordelijkheid is de betrokkenheid van de ‘mensen om wie het gaat’ bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid van groot belang. Deze betrokkenheid (lokale en regionale participatie van jongeren en ouders) is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een aantal organisaties (LOC zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland) wil met het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ deze cliëntenparticipatie stimuleren en helpen bij de verdere ontwikkeling. De organisaties hebben eerder samengewerkt in het project ‘Monitor transitie jeugd’. Als vervolg op dit project wordt ook in dit nieuwe project het monitoren van knelpunten voortgezet. 

Resultaten 

Met dit project willen de organisaties de volgende resultaten bereiken: 

  1. De regionale en lokale participatie van jongeren en ouders in de diverse gemeenten is versterkt en verder ontwikkeld, doordat de betrokken organisaties hun krachten hebben gebundeld en hun expertise hebben gedeeld. 
  2. Kennis over succesvolle vormen van cliëntenparticipatie ‘jeugd’ in de jeugdhulp is verzameld. Op basis hiervan is een toolkit (of een andere vorm) met methoden samengesteld t.b.v. de verdere implementatie van lokale en regionale cliëntenparticipatie ‘jeugd’. 

Uitvoering 

Het project bestaat uit verschillende fases: 

Fase 1 (april t/m juli 2018): In 4 regio’s worden goede voorbeelden van cliëntenparticipatie ‘jeugd’ beschreven. 

Fase 2 (augustus t/m oktober 2018): De resultaten worden verwerkt in een product ‘cliëntenparticipatie jeugd’ waardoor de opgedane kennis verder verspreid kan worden. Gedacht wordt aan een Toolkit, maar de precieze invulling wordt later bepaald. 

Fase 3 (november 2018 t/m september 2019): De Toolkit wordt in minimaal 4 regio’s waar de cliëntenparticipatie ’jeugd’ nog onvoldoende vorm heeft gekregen, ingezet t.b.v. de ontwikkeling van deze participatie. De Toolkit wordt daarmee tevens getest en zo nodig verbeterd op basis van de ervaringen in deze regio’s. 

Fase 4 (oktober 2019 t/m december 2019): De Toolkit wordt breed verspreid, zodat alle gemeenten en regio’s deze kunnen gebruiken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd om bekendheid te geven aan de Toolkit.

Daarnaast worden gedurende het project (in aansluiting op het eerdere project ‘Monitor Transitie Jeugd’) knelpunten in de jeugdhulp gemonitord aan de hand van thematische vragenlijsten. Thema’s kunnen komen van cliënten (zij signaleren een knelpunt), maar ook van landelijke stakeholders (bij dilemma’s of het ontwikkelen van nieuw beleid). Ook worden desgewenst beleidsmakers van ministeries, VNG of andere landelijke stakeholders met de doelgroep in contact gebracht en het gesprek gefaciliteerd. 

Samenwerking 

Er zijn veel initiatieven voor de stimulering van lokale cliëntenparticipatie in het sociale domein. Bij de uitvoering van het project wordt met deze initiatieven afgestemd. Dat gebeurt door de instelling van een klankbordgroep bestaande uit cliëntenorganisaties, overheid en andere samenwerkingspartners. En door afstemming met andere lopende programma en projecten op dit terrein. Meer informatie Voor meer informatie over dit project kan contact opgenomen worden met Jelke Martina-Doodkorte, projectleider, via jelke@jeugdhulpdoenwesamen.nl.