Ouderparticipatie

Geplaatst 1 nov. 2016 07:07 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 15 apr. 2017 11:55 bijgewerkt door Nely Sieffers ]
Participatie betekent actieve deelname. Wie wil dat niet? Maar zo vanzelf sprekend is dat niet. Voor kinderen met beperkingen, ziekte of andere ondersteuningsvragen is er vaak ondersteuning nodig om het participeren mogelijk te maken. 
Loopt je kind vast in zijn of haar ontwikkeling dan ontdek je pas hoe complex het is om de juiste ondersteuning geregeld te krijgen. Je krijgt te maken met allerlei hokjes van financiering en voordat je het weet ontdek je dat passende hulp voor het kind niet mogelijk is of echt wat efficiënter geregeld kan worden. Voor de participatie van gezinnen in de samenleving is het dus van groot belang dat ouderparticipatie in alle lagen van wetgeving en beleidsontwikkeling vorm krijgt. Maar ouders kunnen ook veel voor elkaar betekenen. 

UW Ouderplatform is actief op het gebied van 4 vormen van ouderparticipatie.Ouders individueel

Ouders van kinderen met een beperking, ziekte of andere ondersteuningsvraag hebben allerlei vragen over het regelen van ondersteuning. Het is belangrijk dat kind en gezin zo snel mogelijk de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben zodat ze kunnen blijven participeren in de samenleving. Het kernteam van UW Ouderplatform denkt met ouders mee vanuit ouder(ervarings)kennis. Ouders kunnen ons mailen via de diverse contactadressen en we zijn ook bereikbaar via Facebook of twitter.

Ouders samen

Ouders hebben met elkaar een schat van informatie en ervaring die vaak onbenut blijft. Door ouders bij elkaar te brengen in bijeenkomsten en gespreksgroepen is er de mogelijkheid om deze kennis te delen en daardoor te vermenigvuldigen. Op Facebook zijn er veel besloten groepen waarin ouders elkaar kunnen versterken met hun ervaringen. Dit is een laagdrempelige vorm van netwerken met ouders. Ons doel is om ervoor te zorgen dat ouders niet alleen staan in hun zorgvraag en kunnen verbinden met andere ouders. Deze oudernetwerken zijn van toegevoegde waarde in de ontwikkeling van eigen kracht en eigen regie in het gezin.

Ouders en kennis

Voor de participatie van onze kinderen in de samenleving is er extra ondersteuning nodig. Dit is een doolhof van allerlei regelingen die door de decentralisatie van zorgtaken en passend onderwijs lokaal en regionaal verschillen. Op deze website brengen we informatie bij elkaar zodat het toegankelijk is voor ouders. Met een goede wegwijzer worden ouders geholpen bij het participeren. Kennis is belangrijk voor het gelijkwaardig partnerschap met school, jeugdhulp en andere betrokkenen.
Voor de ontwikkeling van kennis participeert het kernteam van UW Ouderplatform ook in diverse landelijke overlegstructuren.

Ouders en beleid

Bij het ontwikkelen van beleid over kind en gezin is het van groot belang dat ouders en jongeren betrokken zijn. De ervaringen vanuit de praktijk zijn van fundamenteel belang om integraal beleid te ontwikkelen. Er vallen nog steeds kinderen tussen wal en schip doordat het beleid niet past, bepaalde voorzieningen ontbreken en beleid over gezinnen wordt gemaakt en niet met. 
Ervaringskennis geeft nieuwe inzichten, helpt verbindingen te maken tussen verschillende hulpvormen en geeft creativiteit om het systeem goed op de gezinnen aan te sluiten. UW Ouderplatform is gesprekspartner voor de gemeenten in de regio, samenwerkingsverbanden onderwijs, veldpartijen en diverse landelijke overlegtafels. Daarnaast hebben wij ook contacten met de officiële medezeggenschap- en adviesraden van gemeenten en onderwijs.