Uitgangspunten

Geplaatst 1 nov. 2016 07:02 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 20 apr. 2017 07:41 bijgewerkt door Nely Sieffers ]
Deze 10 uitgangspunten vormen onze boodschap waarover we gesprekken voeren met allerlei partijen in de regio zoals onderwijs, gemeenten en zorgorganisaties.
  1. Goede informatievoorziening voor ouders
  2. Onafhankelijke clientondersteuning en het familiegroepsplan zijn laapdrempelig beschikbaar.
  3. Er is een dekkend ondersteuningsaanbod beschikbaar binnen het onderwijs, jeugdhulp en de rest van het sociaal domein. Elk kind/gezin krijgt van nodig is om mee te doen, maatwerk.
  4. Gelijkwaardig partnerschap tussen ouders-onderwijs-jeugdhulp-gemeente met o.a. aandacht voor privacy en ervaringskennis van het gezin.
  5. 1 gezin 1 plan 1 regisseur is het uitgangspunt binnen het sociaal domein + leerlingenvervoer en onderwijs.
  6. Er wordt gewerkt met gekwalificeerde en vakbekwame professionals.
  7. Goede aanvraagprocedures voor hulp met een besluit binnen maximaal 8 weken na eerste melding.
  8. Eigen regie en eigen kracht komen niet aanwaaien maar moet ontwikkeld worden door o.a. thema bijeenkomsten, trainingen voor ouders en lotgenotencontact.
  9. Speciaal beleid voor jongeren van 16-27 jaar
  10. Ouders hebben een actieve rol als gesprekspartner in de beleidsontwikkeling binnen de regio door o.a. het delen van (ervarings)kennis.