Bijeenkomsten 2018

Woerden: het gesprek met school

Geplaatst 20 mrt. 2018 14:00 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 20 apr. 2018 02:52 bijgewerkt ]

Op 23 april start een training voor ouders uit gemeente Woerden over het gesprek met school. Een goede relatie met school is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen maar kan soms lastig zijn. Hoe ga je het gesprek aan als er informatie nodig is, meer ondersteuning of ontevreden bent over het onderwijs voor je kind? In deze training worden ouders geïnformeerd over belangrijke onderwerpen voor gesprekken met school en praktische vaardigheden geoefend voor een goed gesprek. De training duurt twee avonden en wordt gegeven door Floor Kaspers.

Eerste avond: 23 april

De eerste training start met een kennismaking en basis informatie over passend onderwijs. Belangrijke termen binnen passend onderwijs worden behandeld met ook aandacht voor de rechten en positie van ouders. Verder is er uitleg over belangrijke momenten op school:
 • Zoeken van een school 
 • Organiseren van de juiste ondersteuning 
 • Extra ondersteuning regelen
 • Conflicten
We gaan praktisch met elkaar aan de slag in kleine groepjes om de eigen situatie of een concrete casus te oefenen. Daarbij is ook aandacht voor de verschillende gesprekken die er zijn in een schooljaar. Aan het eind van de eerste bijeenkomst wordt de praktische huiswerkopdracht besproken en kijken we met elkaar welke onderwerpen de tweede bijeenkomst nog extra aandacht nodig hebben.

Tweede avond: 28 mei

De huiswerkopdracht uit de eerste bijeenkomst wordt besproken. In dit deel van de training ook weer een informatief gedeelte over overige wetgeving, ondersteuning en onderwerpen die in de eerste training aangedragen kunnen worden. o.a. leerplicht, leerlingenvervoer en jeugdwet. Deze avond gaan we ook weer oefenen met een casus, is er veel ruimte voor vragen en gaan we verder met de uitwerking van het persoonlijke stappenplan.Foto: Floor Kaspers

Trainer: Floor Kaspers

Floor Kaspers werkte jarenlang als lobbyist voor landelijke belangenorganisaties op het terrein van passend onderwijs. 
Met kennis van passend onderwijs en de jeugdwet slaat ze tegenwoordig bruggen tussen beleid en praktijk, en tussen ouders en overheid. Ze werkt als trainer, projectleider en beleidsmedewerker voor ouderorganisaties, gemeenten en andere organisaties. Het versterken van de positie van ouders ten opzichte van school en gemeente is voor haar altijd een belangrijke drijfveer.

Iets voor mij?

 • Uw kind heeft een extra ondersteuningsbehoefte thuis of op school. 
 • U heeft behoefte aan informatie over de mogelijkheden op school. 
 • U wilt samen met de school onderzoeken hoe uw kind het beste ondersteunt kan worden. 
 • Of u bent hierover al in gesprek en vindt dat de samenwerking beter zou kunnen.
Deze training is voor ouders en pleegouders uit gemeente Woerden en Stichtse Vecht. De groep bestaat minimaal uit 5 ouders en maximaal 12. Daarom is het belangrijk om op tijd aan te melden.
Woont u in gemeente Oudewater, Montfoort of De ronde venen en u wilt ook graag zo'n training bezoeken dan kunt u hier uw interesse melden zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Algemene informatie

Datum: Maandagavond 23 april en maandagavond 28 mei 2018
Tijd: 19.30 - 22.00 uur, vanaf 19.10 uur is de zaal open
Plaats: De plint, Jozef Israёlslaan 20a in Woerden
Kosten: gratis
Deze training wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het investeringsfonds van gemeente Woerden en Stichting Voorzorg Utrecht. 
De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl. 

U kunt hier aanmelden tot 23 april 2018                    

Training ouders Stichtse Vecht: Het gesprek met school (nieuw)

Geplaatst 15 mrt. 2018 13:55 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 16 apr. 2018 05:45 bijgewerkt ]

Op 5 juni start een training voor ouders uit gemeente Stichtse Vecht  en Woerden over het gesprek met school. Een goede relatie met school is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen maar kan soms lastig zijn. Hoe ga je het gesprek aan als er informatie nodig is, meer ondersteuning of ontevreden bent over het onderwijs voor je kind? In deze training worden ouders geïnformeerd over belangrijke onderwerpen voor gesprekken met school en praktische vaardigheden geoefend voor een goed gesprek. De training bestaat uit twee avonden en onze trainer is Floor Kaspers.

Eerste avond: 5 juni

De eerste training start met een kennismaking en basis informatie over passend onderwijs. Belangrijke termen binnen passend onderwijs worden behandeld met ook aandacht voor de rechten en positie van ouders. Verder is er uitleg over belangrijke momenten op school:
 • Zoeken van een school 
 • Organiseren van de juiste ondersteuning 
 • Extra ondersteuning regelen
 • Conflicten
We gaan praktisch met elkaar aan de slag in kleine groepjes om de eigen situatie of een concrete casus te oefenen. Daarbij is ook aandacht voor de verschillende gesprekken die er zijn in een schooljaar. Aan het eind van de eerste bijeenkomst wordt de praktische huiswerkopdracht besproken en kijken we met elkaar welke onderwerpen de tweede bijeenkomst nog extra aandacht nodig hebben.

Tweede avond: 26 juni

De huiswerkopdracht uit de eerste bijeenkomst wordt besproken. In dit deel van de training ook weer een informatief gedeelte over overige wetgeving, ondersteuning en onderwerpen die in de eerste training aangedragen kunnen worden. o.a. leerplicht, leerlingenvervoer en jeugdwet. Deze avond gaan we ook weer oefenen met een casus, is er veel ruimte voor vragen en gaan we verder met de uitwerking van het persoonlijke stappenplan.

Foto: Floor Kaspers

Trainer: Floor Kaspers

Floor Kaspers werkte jarenlang als lobbyist voor landelijke belangenorganisaties op het terrein van passend onderwijs. 
Met kennis van passend onderwijs en de jeugdwet slaat ze tegenwoordig bruggen tussen beleid en praktijk, en tussen ouders en overheid. Ze werkt als trainer, projectleider en beleidsmedewerker voor ouderorganisaties, gemeenten en andere organisaties. Het versterken van de positie van ouders ten opzichte van school en gemeente is voor haar altijd een belangrijke drijfveer.

Iets voor mij?

 • Uw kind heeft een extra ondersteuningsbehoefte thuis of op school. 
 • U heeft behoefte aan informatie over de mogelijkheden op school. 
 • U wilt samen met de school onderzoeken hoe uw kind het beste ondersteunt kan worden. 
 • Of u bent hierover al in gesprek en vindt dat de samenwerking beter zou kunnen.
Deze training is voor ouders en pleegouders uit gemeente Stichtse Vecht en Woerden. De groep bestaat minimaal uit 5 ouders en maximaal 12. Daarom is het belangrijk om op tijd aan te melden.
Woont u in gemeente Oudewater, Montfoort of De ronde venen en u wilt ook graag zo'n training bezoeken dan kunt u hier uw interesse mailen zodat we kunnen kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Algemene informatie

Datum: woensdagavond 5 juni en donderdagavond 26 juni 2018
Tijd: 19.30 - 22.00 uur, vanaf 19.10 uur is de zaal open
Plaats: De ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen-broek
Kosten: gratis

Deze training wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente Stichtse Vecht en Stichting Voorzorg Utrecht. 
De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl. 

U kunt hier aanmelden tot 1 juni 2018


28 maart: Informatiebijeenkomst over passend onderwijs

Geplaatst 21 feb. 2018 04:26 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 1 apr. 2018 09:06 bijgewerkt ]

Op woensdagavond 28 maart zijn ouders van harte welkom voor een voorlichting over passend onderwijs. Vanaf augustus 2014 is passend onderwijs ingegaan met als doel een zo passend mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. We merken dat het voor ouders nog niet zo makkelijk is om de weg te vinden als er een ondersteuningsvraag is. Goede informatie ontbreekt vaak en niet alle scholen werken goed mee. Deskundige sprekers geven u deze avond inzicht in de mogelijkheden die er zijn en hoe passend onderwijs georganiseerd is in de regio Utrecht-West. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan ouders met elkaar ervaringen delen in kleine groepjes. 

Thema: Inzicht in passend onderwijs

Passend onderwijs is niet iets waar kinderen naar toe gaan als ze op het speciaal onderwijs zitten maar is een passende plek voor elk kind. Dit kan om kinderen gaan die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij de planning, snel afgeleid zijn in de les, moeilijkheden ervaren met het leren of gedragsproblemen hebben. Een passende plek kan geboden worden in de reguliere school met wat extra hulp of in het speciaal onderwijs. Soms ook een onderwijs/zorg arrangement (op school, andere locatie of thuis) om te voorkomen dat het kind uitvalt in het onderwijs. Voor ouders is het belangrijk dat ze weten waar ze hulp kunnen inroepen, hoe de ondersteuning geëvalueerd wordt en welke mogelijkheden er zijn. 
Ervaringen van andere ouders kunnen ook inzicht geven in aandachtspunten en valkuilen. Daarom is er ook ruimte in het programma om in kleine groepjes ervaringen met elkaar te delen. Met elkaar inventariseren we de plus- en knelpunten en kijken naar de vervolgacties die ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat er voor elk kind een passende onderwijs plek is.

Algemene informatie

Deze avond is voor ouders en pleegouders uit gemeenten: De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Woerden en Oudewater met kinderen in het basis-, speciaal basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Ook zijn ouders van kinderen die thuis zitten zonder een passende onderwijsplek van harte welkom. 
Datum: Woensdagavond 28 maart 2018
Tijd: 19.30 - 21.30 uur, vanaf 19.10 uur is de zaal open
Plaats: De Bibliotheek in Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8, 3641 JW MIJDRECHT
Route: google maps

Aanmelden en contact

Voor de voorbereidingen en beschikbare ruimte is het belangrijk dat ouders aanmelden voor deze bijeenkomst want VOL=VOL. 
Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar administratie@uwouderplatform.nl 

Aanmelding is gesloten.

Bijeenkomst voor ouders met kinderen in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Geplaatst 18 feb. 2018 08:30 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 1 apr. 2018 09:07 bijgewerkt ]

Op dinsdagavond 6 maart zijn ouders met kinderen in het voortgezet (speciaal) onderwijs van harte welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst. Het thema van deze avond is: past passend onderwijs? Het is belangrijk dat het onderwijs en de ondersteuning die daarbij nodig is goed aansluit bij wat het kind nodig heeft. In een presentatie wordt inzicht gegeven hoe de ondersteuning er nu uitziet. Het tweede deel van de avond gaan ouders met elkaar in kleine groepjes verder praten waarbij er ruimte is om kennis en ervaringen uit te wisselen. We sluiten de avond af met een terugkoppeling uit de groepjes en maken een overzicht van aanbevelingen voor het samenwerkingsverband.

Thema: Past passend onderwijs?

Voor de ontwikkeling van onze kinderen is het belangrijk dat ze voldoende ondersteuning krijgen in het onderwijs. Hierdoor kunnen ze meedoen en werken aan hun toekomst. Hoe deze ondersteuning geregeld wordt binnen de regio Utrecht-west staat in het ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband RUW schrijft nu een nieuw ondersteuningsplan voor de komende vier jaar.  In het ondersteuningsplan wordt onder andere beschreven hoe er een dekkend onderwijs aanbod is voor alle kinderen in de regio. Een ander onderwerp is de basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden aan hun leerlingen en de rol van het samenwerkingsverband als het kind meer nodig heeft dan de school in huis heeft. 
UW Ouderplatform vindt het belangrijk dat ervaringen van ouders in de afgelopen jaren meegenomen worden bij het ontwikkelen van een nieuw ondersteuningsplan. Helaas zien we dat er geen uitgebreide evaluatie gehouden is bij ouders. Daarom is het belangrijk om als ouder deze avond aanwezig te zijn om ervaringen, positief en/of negatief te delen. Met elkaar bespreken we wat er goed gaat en dus behouden moet blijven en waar verbeterpunten zijn met eventuele oplossingen vanuit ouderperspectief. De uitkomsten van deze avond worden besproken met de directeur/bestuurder van het samenwerkingsverband.


Programma

19.30 uur Opening en korte kennismaking.
19.40 uur Presentatie over de ontwikkelingen van passend onderwijs in de regio Utrecht-West.
20.00 uur Een ervaringsverhaal van een ouder.
20.10 uur Groepsgesprekken: wat gaat er goed en wat kan beter om kinderen passend onderwijs te bieden.
21.10 uur Terugkoppeling vanuit de groepjes
21.25 uur Afsluiting

Algemene informatie

Wie: 
 • Ouders van kinderen (met een ondersteuningsvraag) in het voortgezet onderwijs (scholen in Woerden, Montfoort en De ronde venen)
 • Ouders van kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs die wonen in de gemeenten De ronde venen, Montfoort, Oudewater en Woerden
 • Ouders van thuiszitters of kinderen met een vrijstelling van de leerplicht in de leeftijd van 12-20 jaar welkom. 
Wanneer: Dinsdag 6 maart 2018 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.10 uur)
Kosten: gratis
Waar: Willem Alexanderschool, Anton Mauvestraat 1, 3443 Woerden (bij winkelcentrum Tournoysveld)
Route: google maps

Aanmelden en contact

Voor de voorbereidingen en beschikbare ruimte is het belangrijk dat ouders aanmelden voor deze bijeenkomst want VOL=VOL. Let op dat u bij het aanmelden reageert op de bevestigingsmail waarmee wij checken of uw e-mailadres klopt. Reageert u niet dan komt de aanmelding niet binnen.
Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar administratie@uwouderplatform.nl 

Aanmelding is gesloten.Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:
Afbeeldingsresultaat voor ouders en onderwijs

De overstap, bijeenkomst voor ouders met kinderen in groep 7 en 8

Geplaatst 13 dec. 2017 02:23 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 1 apr. 2018 09:08 bijgewerkt ]

Op woensdagavond 10 januari organiseren wij de jaarlijkse bijeenkomst over de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze bijeenkomst is speciaal voor ouders met kinderen in groep 7 en 8 die een extra ondersteuningsvraag hebben. Diverse sprekers geven deze avond een presentatie over onder andere: van schooladvies tot aanmelding en ondersteuning in het voortgezet (speciaal) onderwijs, hoe zit dat? Verder is er ruimte voor ervaringen, praktische tips en vragen.

Thema

De overstap naar het voortgezet onderwijs voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag vraagt om extra informatie om een goede keuze te maken. Een ondersteuningsvraag kan ontstaan door bijvoorbeeld autisme, ADHD, dyslexie of een beperking. Hoe ziet de ondersteuning op de scholen eruit? Welke informatie deel je in eerste gesprek met school? Hoe is de ondersteuning in de regio georganiseerd en welke rol heeft het samenwerkingsverband? Waar let je op bij het zoeken van een passende school? Dit zijn allerlei vraagstukken waar diverse sprekers informatie en ervaringen over delen in een afwisselend programma. UW Ouderplatform heeft veel kennis en informatie verzameld over deze onderwerpen die we graag delen zodat ouders meer inzicht hebben in de keuzes die ze kunnen maken.


Programma

19.30 uur Opening en korte kennismaking.
19.40 uur De overstap: van schooladvies tot aanmelding.
20.00 uur Samen in gesprek met stellingen.
20.15 uur Presentatie: ondersteuning in het voortgezet (speciaal) onderwijs hoe zit dat?
20.35 uur Pauze
20.45 uur Het gesprek met de nieuwe school.
21.00 uur Een ouder vertelt over haar praktijkervaring.
21.10 uur Praktische tips voor een goede start.

Algemene informatie

Ouders met kinderen in groep 7 en 8 in het basis- of speciaal onderwijs zijn van harte welkom. De informatie is afgestemd op het onderwijs in de regio Utrecht-west en dat zijn de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, De ronde venen en Stichtse Vecht.
Wanneer: Woensdag 10 januari 2017 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.10 uur)
Kosten: gratis
Waar: Willem Alexanderschool, Anton Mauvestraat 1, 3443 Woerden (bij winkelcentrum Tournoysveld)
Route: google maps

Aanmelden en contact

Voor de voorbereidingen en beschikbare ruimte is het belangrijk dat ouders aanmelden voor deze bijeenkomst want VOL=VOL. Let op dat u bij het aanmelden reageert op de bevestigingsmail waarmee wij checken of uw e-mailadres klopt. Reageert u niet dan komt de aanmelding niet binnen.
Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar administratie@uwouderplatform.nl 

Aanmelding is gesloten

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:
Afbeeldingsresultaat voor ouders en onderwijs

1-5 of 5