Training ouders Stichtse Vecht: Het gesprek met school (nieuw)

Geplaatst 15 mrt. 2018 13:55 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 16 apr. 2018 05:45 bijgewerkt ]
Op 5 juni start een training voor ouders uit gemeente Stichtse Vecht  en Woerden over het gesprek met school. Een goede relatie met school is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen maar kan soms lastig zijn. Hoe ga je het gesprek aan als er informatie nodig is, meer ondersteuning of ontevreden bent over het onderwijs voor je kind? In deze training worden ouders geïnformeerd over belangrijke onderwerpen voor gesprekken met school en praktische vaardigheden geoefend voor een goed gesprek. De training bestaat uit twee avonden en onze trainer is Floor Kaspers.

Eerste avond: 5 juni

De eerste training start met een kennismaking en basis informatie over passend onderwijs. Belangrijke termen binnen passend onderwijs worden behandeld met ook aandacht voor de rechten en positie van ouders. Verder is er uitleg over belangrijke momenten op school:
  • Zoeken van een school 
  • Organiseren van de juiste ondersteuning 
  • Extra ondersteuning regelen
  • Conflicten
We gaan praktisch met elkaar aan de slag in kleine groepjes om de eigen situatie of een concrete casus te oefenen. Daarbij is ook aandacht voor de verschillende gesprekken die er zijn in een schooljaar. Aan het eind van de eerste bijeenkomst wordt de praktische huiswerkopdracht besproken en kijken we met elkaar welke onderwerpen de tweede bijeenkomst nog extra aandacht nodig hebben.

Tweede avond: 26 juni

De huiswerkopdracht uit de eerste bijeenkomst wordt besproken. In dit deel van de training ook weer een informatief gedeelte over overige wetgeving, ondersteuning en onderwerpen die in de eerste training aangedragen kunnen worden. o.a. leerplicht, leerlingenvervoer en jeugdwet. Deze avond gaan we ook weer oefenen met een casus, is er veel ruimte voor vragen en gaan we verder met de uitwerking van het persoonlijke stappenplan.

Foto: Floor Kaspers

Trainer: Floor Kaspers

Floor Kaspers werkte jarenlang als lobbyist voor landelijke belangenorganisaties op het terrein van passend onderwijs. 
Met kennis van passend onderwijs en de jeugdwet slaat ze tegenwoordig bruggen tussen beleid en praktijk, en tussen ouders en overheid. Ze werkt als trainer, projectleider en beleidsmedewerker voor ouderorganisaties, gemeenten en andere organisaties. Het versterken van de positie van ouders ten opzichte van school en gemeente is voor haar altijd een belangrijke drijfveer.

Iets voor mij?

  • Uw kind heeft een extra ondersteuningsbehoefte thuis of op school. 
  • U heeft behoefte aan informatie over de mogelijkheden op school. 
  • U wilt samen met de school onderzoeken hoe uw kind het beste ondersteunt kan worden. 
  • Of u bent hierover al in gesprek en vindt dat de samenwerking beter zou kunnen.
Deze training is voor ouders en pleegouders uit gemeente Stichtse Vecht en Woerden. De groep bestaat minimaal uit 5 ouders en maximaal 12. Daarom is het belangrijk om op tijd aan te melden.
Woont u in gemeente Oudewater, Montfoort of De ronde venen en u wilt ook graag zo'n training bezoeken dan kunt u hier uw interesse mailen zodat we kunnen kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Algemene informatie

Datum: woensdagavond 5 juni en donderdagavond 26 juni 2018
Tijd: 19.30 - 22.00 uur, vanaf 19.10 uur is de zaal open
Plaats: De ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen-broek
Kosten: gratis

Deze training wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente Stichtse Vecht en Stichting Voorzorg Utrecht. 
De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl. 

U kunt hier aanmelden tot 1 juni 2018