Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuws 2017

Bureau Leerplicht zet extra in op thuiszitters

Geplaatst 22 dec. 2017 09:00 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 22 dec. 2017 09:01 bijgewerkt ]

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Toch zijn er nog steeds jongeren die niet naar school gaan. Daarom gaat het Regionaal Bureau Leerplicht zich extra inzetten om deze jongeren te begeleiden. Door een betere samenwerking met onder andere de school, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Jeugdteam en de schoolarts.

Thuiszitters zijn leerlingen die langer dan 4 weken niet naar school gaan, zonder daarvoor een vrijstelling te hebben. In schooljaar 2016/17 registreerde het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in totaal 58 thuiszitters in De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Deze jongeren hebben vaak te maken met meerdere problemen op het gebied van leren, werken, sociale contacten en zelfredzaamheid. Het RBL heeft zich dit jaar verbonden aan het landelijke thuiszitterspact. De ambitie is dat vanaf 2020 geen enkele leerling langer dan 3 maanden thuis zit zonder een passend aanbod.

Regionale samenwerking

In de komende periode zal het RBL nog meer samenwerken met scholen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het lokale team en de schoolarts. Zo worden jongeren geactiveerd en gestimuleerd om weer deel te nemen aan de maatschappij. Goede samenwerking zorgt ervoor dat scholen verzuim eerder signaleren en dat zij sneller en adequater kunnen optreden. Het RBL legt contact met de school bij beginnend verzuim en onderzoekt de situatie. Vanaf dat moment is alles maatwerk. Wie zijn er nodig om de jongere weer naar school te krijgen? RBL, zorg en onderwijs stemmen af en maken samen met ouders en leerling een plan. Soms gaat een leerling snel weer naar school, soms is een aangepast rooster een goede oplossing en soms is er meer zorg nodig, zoals een onderwijs-zorgarrangement.

Het Regionaal Bureau Leerplicht

Het RBL is het eerste aanspreekpunt in de aanpak van verzuim en schooluitval van leerlingen van 5 t/m 22 jaar. Het RBL voert de leerplichttaken uit voor de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Uitgangspunt is het waarborgen van een stabiele en veilige schoolgang voor alle leerlingen die in deze regio wonen. Dienstverlening en zorg voor leerlingen, ouders en scholen staat voorop.

Scholen, samenwerkingsverbanden en andere belangstellenden kunnen het jaarverslag van RBL vanaf half december downloaden vanaf www.rblutrechtnoordwest.nl.


Bron: gemeente Montfoort

Huishoudelijke hulp toelage voor mantelzorgers in gemeente Montfoort

Geplaatst 21 dec. 2017 02:55 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 21 dec. 2017 02:56 bijgewerkt ]

Bent u mantelzorger in gemeente Montfoort en staat u geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de huishoudelijke hulp toelage. De rijksoverheid vindt het belangrijk dat huishoudelijke hulpen hun baan behouden. Daarom is de huishoudelijke hulp toelage in het leven geroepen. De gemeente Montfoort heeft geld gekregen om tot en met 2020 deze toelage in te zetten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de huishoudelijke hulp toelage beschikbaar te stellen aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die hulp biedt aan anderen, bijvoorbeeld aan ouders, mensen met een beperking of aan kinderen, die veel extra zorg vragen. Doordat het bieden van deze zorg zo intensief kan zijn, dat het eigen huishouden erbij inschiet, kan de huishoudelijke hulp toelage uitkomst bieden. Bent u mantelzorger en staat u geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg? Dan komt u in aanmerking voor de toelage. Met deze toelage kunt u voor € 5,- per uur huishoudelijke hulp regelen bij Vierstroom Hulp Thuis, Tzorg, De Rijnhoven of PrivaZorg. Er zijn geen bijkomende kosten, het kost u dus alleen € 5,- per uur. De hulp die u krijgt, kunt u inzetten voor bijvoorbeeld een grote schoonmaak. Maar u kunt er ook voor kiezen dat de hulp iedere week de zware huishoudelijke taken van u overneemt.

Wilt u de toelage aanvragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Of wilt u zich aanmelden bij het steunpunt mantelzorg? Neemt u dan contact op met de SWOM via telefoonnummer 0348-469109 of stuur een mail naar steunpuntmantelzorg@swomontfoort.nl. Bent u zelf geen mantelzorger, maar kent u iemand die dat wel is? Attendeer diegene dan vooral op dit bericht.

Bron: gemeente Montfoort

Praktijkondersteuner Jeugd-ggz van start in Wilnis en Vinkeveen

Geplaatst 21 dec. 2017 02:40 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 21 dec. 2017 02:41 bijgewerkt ]

Sinds 8 december is bij de huisartsen in Wilnis en Vinkeveen een praktijkondersteuner Jeugd GGZ aan het werk. De praktijkondersteuner is er speciaal voor jongeren met psychosociale klachten en werkt in de huisartsenpraktijk. Door vroegtijdig hulp te bieden is het mogelijk om ergere problemen en doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg te voorkomen. Zo blijkt uit ervaringen die andere gemeenten inmiddels hebben met de inzet van de praktijkondersteuner jeugd. Gemeente De Ronde Venen erkent het belang van de praktijkondersteuner jeugd en financiert de pilot.

Huisartsen krijgen in hun praktijk regelmatig te maken met jonge mensen met psychische-, gezins-, gedrags- en/of opvoedproblemen. Zij verwijzen vaak door naar specialistische jeugdhulp. Nu er een praktijkondersteuner is, kunnen ze deze inschakelen. De praktijkondersteuner kijkt of zij zelf begeleiding kan bieden of dat zij verder moet doorverwijzen. In veel gevallen, zo blijkt uit landelijke cijfers, blijft de jongere gewoon in de eigen praktijk in plaats van te worden doorgestuurd naar specialistische zorg.

Samenwerking huisartsen en gemeente

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de psychische zorg voor de jeugd. Wethouder Anco Goldhoorn: “Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen. Een praktijkondersteuner kan daar een goede bijdrage aan leveren. Daarom financiert de gemeente deze pilot. Door intensieve samenwerking tussen gemeente en huisartsen kan de pilot nu starten.” En huisarts Groeneveld voegt daar aan toe: “Wij huisartsen zijn blij met de komst van de POH jeugd GGZ. Het is voor ons een waardevolle aanvulling op ons huidige zorgaanbod met onder andere een POH-GGZ voor volwassenen.”

Het gaat hier om een proef van een half jaar. Als de pilot succesvol verloopt wordt structureel geld voor de praktijkondersteuner Jeugd beschikbaar gesteld. In het komende jaar wordt ook onderzocht of uitbreiding naar de huisartsenpraktijken in Mijdrecht en Abcoude mogelijk is.
Tabel nieuws overslaan

Bron: gemeente De ronde venen

Gemeenten regio Utrecht-West stellen coördinator aan voor kindermishandeling en huiselijk geweld

Geplaatst 28 nov. 2017 03:14 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 28 nov. 2017 03:14 bijgewerkt ]

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld in. Deze gaat de samenwerking tussen de betrokken instanties verder verbeteren om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

Wethouder Alberta Schuurs: “Ieder kind, ieder mens, dat te maken krijgt met huiselijk geweld is er één te veel. Juist in deze week - de week tegen de kindermishandeling - staan we daarbij stil. De gemeenten in de regio stellen samen een regiocoördinator aan die de samenwerking tussen deze organisaties verder verbeterd. Zo kunnen we onze aanpak versterken. Dat is nodig, want geweld stopt niet vanzelf.”

Huiselijk geweld

Kindermishandeling of huiselijk geweld verwoest levens. Naast het persoonlijk leed, krijgen veel slachtoffers ook andere problemen zoals met hun gezondheid, op het werk, met huisvesting of geld. In 2016 waren er in de regio Utrecht ruim 7.000 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Landelijke cijfers laten zien dat meer dan 45% van de bevolking ooit in zijn leven slachtoffer was van huiselijk geweld. Jaarlijks zijn naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling.

Geweld stopt niet vanzelf

Hebt u vragen over huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling? Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en mishandeling. U kunt hier terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Als u twijfelt, bel dan voor advies. Dat mag ook anoniem. Want anders gebeurt er niets en gaat het geweld gewoon door.

Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800 2000. Of kijk op de website: www.veiligthuisutrecht.nl.

Is er direct gevaar? Bel dan altijd 1-1-2!


Bron: gemeente De ronde venen

Regiobijeenkomst Oudewater, toegang tot ondersteuning, hoe zit dat?

Geplaatst 25 okt. 2017 05:17 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 25 okt. 2017 05:18 bijgewerkt ]

Ouders zijn van harte welkom op 29 november bij onze eerste regio bijeenkomst in Oudewater. Het thema van deze avond is: toegang tot ondersteuning, hoe zit dat? Er zijn verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor kinderen, thuis en op school. De diverse mogelijkheden worden uitgewerkt in een presentatie door Nely Sieffers. Het is belangrijk dat je als ouder inzicht hebt in het zorglandschap om de juiste hulp voor je kind te vinden. Maar ook wat kun je doen als je ontevreden bent over de hulp? Wie kan je helpen bij het aanvragen van zorg en andere praktische tips worden deze avond toegelicht. Verder is er ruimte voor een kennismaking met het werk van UW Ouderplatform en willen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden.

Programma

19.30 uur Welkom en korte kennismaking met stichting UW Ouderplatform
19.45 uur Presentatie: toegang tot ondersteuning in het onderwijs
20.15 uur Pauze
20.30 uur Presentatie en vragen over toegang tot jeugdhulp en andere vormen van ondersteuning
21.00 uur Interactief programma met praktische tips
21.25 uur Afsluiting

Algemene informatie

Wanneer: 29 november 2017, 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.10 uur)
Waar: Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 1 in Oudewater
Route: Google maps
Kosten: gratis entree na aanmelden
Wie: deze bijeenkomst is alleen voor ouders die te maken hebben met een zorgvraag op het gebied van onderwijs en/of zorg.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het project regie in de regio van MIND (Landelijk platform psychische gezondheid).

Aanmelden

Wij zien graag uw aanmelding tegemoet zodat wij rekening kunnen houden met uw komst. Let op dat u bij het aanmelden reageert op de bevestigingsmail waarmee wij checken of uw e-mailadres klopt. Reageert u niet dan komt de aanmelding niet binnen. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar administratie@uwouderplatform.nl 

Hier klikken voor het digitale aanmeldformulier

Regionale bijeenkomst: Een bewuste keuze PGB of zorg in natura

Geplaatst 11 okt. 2017 03:54 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 2 nov. 2017 11:57 bijgewerkt ]

Ouders en andere belangstellenden zijn donderdagavond 2 november van harte welkom bij onze regionale bijeenkomst in Maarssenbroek. Jacqueline Gomes, bestuurslid van UW Ouderplatform zal deze avond belangrijke informatie delen om een goede keuze voor een PGB of zorg in natura (=ZIN) te maken. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden en welke voorwaarden er kunnen zijn. Het is ook heel verschillend hoe er in diverse gemeenten met PGB wordt omgegaan. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van het stappenplan. Jacqueline geeft twee presentaties en we sluiten de bijeenkomst af met een interactief programmaonderdeel met stellingen.

Programma

19.30 uur Welkom en korte kennismaking
19.45 uur Presentatie: Het stappenplan bij een zorgaanvraag.
20.15 uur Pauze
20.30 uur Presentatie: Bewuste keuze voor een PGB
21.00 uur Interactief programma met stellingen
21.25 uur Afsluiting


Algemene informatie

Wanneer: 2 november 2017, 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.10 uur)
Waar: Zalencentrum van De Ark, Duivenkamp 844, Maarssenbroek
Route: Routebeschrijving via google maps.
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Wie: Deze bijeenkomst is voor ouders, professionals, adviesraden sociaal domein, raadsleden, ambtenaren van gemeenten en andere belangstellenden.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het project regie in de regio van MIND (Landelijk platform psychische gezondheid).

Oproepje: KASSA zoekt ouders.

Geplaatst 11 okt. 2017 03:47 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 11 okt. 2017 03:47 bijgewerkt ]

 

Het televisieprogramma Kassa doet onderzoek naar de invloed van de gemeente op de jeugd-ggz. Kassa is op zoek naar ouders van kinderen die te maken hebben met jeugd-ggz. Staat je kind te lang op de wachtlijst? Is de hulp van de gemeente niet adequaat? Word je van het kastje naar de muur gestuurd? Wordt de privacy door gemeente geschonden? Krijgt je kind door de houding van de gemeente niet de juiste zorg?

Ik hoor graag je verhaal. Mail naar judith.de.lang@bnnvara.nl .
Beschrijf in de mail kort waar je tegen aanloopt en over welke gemeente het gaat. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming van de ouder in openbaarheid gebracht!

Start adviespunt jeugd, zorg, werk & inkomen in Maarssen

Geplaatst 7 okt. 2017 01:38 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 11 okt. 2017 03:42 bijgewerkt ]


Bijeenkomst Mijdrecht, goede informatie en diverse knelpunten

Geplaatst 30 sep. 2017 11:55 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 30 sep. 2017 12:00 bijgewerkt ]

31 mei 2017 heeft UW Ouderplatform een ouderbijeenkomst georganiseerd in Mijdrecht over de toegang in het sociaal domein en het zorglandschap. In dit bericht kunt u de belangrijkste punten vinden die deze avond zijn opgehaald en die ook gedeeld zijn met gemeente De Ronde Venen. Er waren twintig ouders uit de Ronde Venen (en andere gemeenten Utrecht West) aanwezig. Het programma bestond uit twee delen: 
  • Presentaties met informatie over het zorglandschap en toegang 
  • Drie thematafels voor verdieping en delen van ervaringen met de volgende onderwerpen: 
    • Verdieping toegang jeugdhulp. 
    • Het zorglandschap van het gezin 18-. 
    • Het zorglandschap van het gezin vanaf 16 jaar en ouder. 
De bijeenkomst is positief ontvangen door de ouders. Ze waren blij met de informatie en ervaringen van andere ouders. Uit de enquête bleek dat er behoefte is aan vervolg bijeenkomsten over onder andere passend onderwijs, jeugdhulp en ondersteuning rond 18 jaar.

Het zorglandschap van het gezin vanaf 16 jaar en ouder. 

In deze groep is gesproken over diverse thema’s die belangrijk zijn voor als een kind (bijna) volwassen is. Een belangrijk knelpunt is dat ouders goede voorlichting missen en onvoldoende weten wat de mogelijkheden zijn. De diverse mogelijkheden rond bewind voering, wonen, inkomen, werk en zorg zijn besproken zodat ouders met deze informatie aan de slag kunnen. Sommige ouders ervaren bij de Servicepunten en consulenten onvoldoende kennis om de zorgvraag integraal op te pakken. Men had het gevoel dat de consulenten geen antwoord hadden op hun vragen en voelden zich alleen staan in hun zorgen. Ook krijgt men met diverse medewerkers te maken en/of moet men lang wachten op antwoorden. Ouders vinden het belangrijk dat de dienstverlening en de voorlichting goed vorm gegeven wordt en aansluit bij de mogelijkheden van kind en gezin. Een ander belangrijk knelpunt zijn de kosten die deze jongeren hebben. Jongeren met een zorgvraag hebben soms onvoldoende mogelijkheden om zelf inkomen te verzorgen of hebben extra kosten. Vaak springen ouders bij. Dit is niet voor elke ouder mogelijk en men heeft het gevoel dat er onvoldoende wordt meegedacht.

Zorglandschap 18- 

Aan deze thematafel is gesproken over de toegang tot zorg in de begin fase als je als ouder nog weinig weet over hulpverlening en de zorgvraag van je kind. Ouders hebben het gevoel dat ze onvoldoende geïnformeerd worden door de consulent over de mogelijkheden die er zijn. Ouders vinden dat ze veel zelf moeten uitzoeken. Men benoemt het risico dat er alleen zorg wordt ingezet als je als ouder verder verdiept en/of mondig bent. Ook uiten ouders zorgen over vervoer naar de zorginstelling. Voor ouders is het niet altijd mogelijk om vrij te nemen van het werk voor het rijden naar de therapie. Onderwijs kwam ook aan bod, de ervaringen zijn erg wisselend en dit werd benoemd als thema om nog eens over door te praten.

Toegang jeugdhulp

Bij de thematafel over toegang jeugdhulp zijn de ouders aan de slag gegaan met een concept handreiking voor een familiegroepsplan en het aanvragen van zorg. UW Ouderplatform ondersteunt ouders met een formulier waarmee ouders een schriftelijke zorgaanvraag kunnen doen. In de meeste situaties ontvangen ouders na een schriftelijke aanvraag binnen acht weken een beschikking. Daarnaast kunnen ouders hun zorgvraag ook onderbouwen met een familiegroepsplan. UW Ouderplatform een handreiking gemaakt zodat ouders weten hoe ze dit plan kunnen maken. Beide documenten zijn besproken. Ook de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is besproken. Ouders kunnen nu aan de slag met deze praktische handreiking zodat het aanvraagproces een goede schriftelijke onderbouwing heeft.

Tot slot

Aan het eind van de bijeenkomst hebben de ouders een enquête ingevuld over de bijeenkomst. Goed om te lezen dat het een goede bijeenkomst was met veel goede informatie die ouders weer verder helpt. Ouders gaven ook aan dat ze vervolg bijeenkomsten willen over passend onderwijs, 16-27 jaar en jeugdhulp. In het voorjaar van 2018 zal Stichting UW Ouderplatform een bijeenkomst over passend onderwijs in De Ronde Venen organiseren. Met behulp van de voorlichting kennen ouders de mogelijkheden en kunnen zij eigen regie nemen zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Regio bijeenkomst in Montfoort: Integrale hulp, hoe ziet dat eruit?

Geplaatst 29 sep. 2017 11:31 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 3 okt. 2017 03:02 bijgewerkt ]

Op maandagavond 25 oktober zijn ouders van harte welkom bij onze regionale themabijeenkomst in Montfoort. Het thema van deze avond is: integrale hulp, hoe ziet dat eruit? In een presentatie wordt uitleg gegeven over het zorglandschap in de gemeenten en hoe je een goede aanvraag voor zorg kunt doen. Tijdens het tweede deel van de avond gaan we met elkaar in gesprek hoe de regeldruk voor ouders verminderd kan worden. Dit sluiten we af met een aantal belangrijke aanbevelingen voor de gemeenten.

Pilot integraal werken Montfoort

Dit jaar is gemeente Montfoort gestart met een pilot integrale zorg voor het gezin. Het doel is om de regeldruk die gezinnen ervaren te minderen. UW Ouderplatform denkt hierin mee met de gemeente en verschillende uitvoeringsinstanties zoals het jeugdteam, SWOM, Ferm Werk, Leerlingenvervoer, leerplicht en schuldhulp. Graag horen we van ouders hoe het in de praktijk loopt met de regeldruk en welke ideeën er zijn voor verdere verbetering. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben we een interactief programma waarin we met elkaar in gesprek gaan.

Programma

19.30 uur Welkom en korte kennismaking
19.45 uur Presentatie: Wegwijs in het zorglandschap
20.15 uur Pauze
20.30 uur Interactief programma rondom de vraag: Wat is er nodig om de regeldruk van het gezin te verminderen?
21.15 uur Afsluiting
21.30 uur Naar huis

Algemene informatie

Wanneer:  19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.10 uur)
Waar: Zalencentrum Sint Joseph, Achterdijk 2, 3417 HP Montfoort
Route: Link naar google maps
Kosten: de bijeenkomst is gratis
Wie: Ouders van kinderen met een zorgvraag zijn van harte welkom. 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het project regie in de regio van MIND (Landelijk platform psychische gezondheid).

Aanmelden is verplicht

Wij zien graag uw aanmelding tegemoet zodat wij rekening kunnen houden met uw komst. Let op dat u bij het aanmelden reageert op de bevestigingsmail waarmee wij checken of uw e-mailadres klopt. Reageert u niet dan komt de aanmelding niet binnen. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar administratie@uwouderplatform.nl 

Hier klikken voor het digitale aanmeldformulier

1-10 of 45