Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Bijeenkomst Mijdrecht, goede informatie en diverse knelpunten

Geplaatst 30 sep. 2017 11:55 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 30 sep. 2017 12:00 bijgewerkt ]
31 mei 2017 heeft UW Ouderplatform een ouderbijeenkomst georganiseerd in Mijdrecht over de toegang in het sociaal domein en het zorglandschap. In dit bericht kunt u de belangrijkste punten vinden die deze avond zijn opgehaald en die ook gedeeld zijn met gemeente De Ronde Venen. Er waren twintig ouders uit de Ronde Venen (en andere gemeenten Utrecht West) aanwezig. Het programma bestond uit twee delen: 
  • Presentaties met informatie over het zorglandschap en toegang 
  • Drie thematafels voor verdieping en delen van ervaringen met de volgende onderwerpen: 
    • Verdieping toegang jeugdhulp. 
    • Het zorglandschap van het gezin 18-. 
    • Het zorglandschap van het gezin vanaf 16 jaar en ouder. 
De bijeenkomst is positief ontvangen door de ouders. Ze waren blij met de informatie en ervaringen van andere ouders. Uit de enquête bleek dat er behoefte is aan vervolg bijeenkomsten over onder andere passend onderwijs, jeugdhulp en ondersteuning rond 18 jaar.

Het zorglandschap van het gezin vanaf 16 jaar en ouder. 

In deze groep is gesproken over diverse thema’s die belangrijk zijn voor als een kind (bijna) volwassen is. Een belangrijk knelpunt is dat ouders goede voorlichting missen en onvoldoende weten wat de mogelijkheden zijn. De diverse mogelijkheden rond bewind voering, wonen, inkomen, werk en zorg zijn besproken zodat ouders met deze informatie aan de slag kunnen. Sommige ouders ervaren bij de Servicepunten en consulenten onvoldoende kennis om de zorgvraag integraal op te pakken. Men had het gevoel dat de consulenten geen antwoord hadden op hun vragen en voelden zich alleen staan in hun zorgen. Ook krijgt men met diverse medewerkers te maken en/of moet men lang wachten op antwoorden. Ouders vinden het belangrijk dat de dienstverlening en de voorlichting goed vorm gegeven wordt en aansluit bij de mogelijkheden van kind en gezin. Een ander belangrijk knelpunt zijn de kosten die deze jongeren hebben. Jongeren met een zorgvraag hebben soms onvoldoende mogelijkheden om zelf inkomen te verzorgen of hebben extra kosten. Vaak springen ouders bij. Dit is niet voor elke ouder mogelijk en men heeft het gevoel dat er onvoldoende wordt meegedacht.

Zorglandschap 18- 

Aan deze thematafel is gesproken over de toegang tot zorg in de begin fase als je als ouder nog weinig weet over hulpverlening en de zorgvraag van je kind. Ouders hebben het gevoel dat ze onvoldoende geïnformeerd worden door de consulent over de mogelijkheden die er zijn. Ouders vinden dat ze veel zelf moeten uitzoeken. Men benoemt het risico dat er alleen zorg wordt ingezet als je als ouder verder verdiept en/of mondig bent. Ook uiten ouders zorgen over vervoer naar de zorginstelling. Voor ouders is het niet altijd mogelijk om vrij te nemen van het werk voor het rijden naar de therapie. Onderwijs kwam ook aan bod, de ervaringen zijn erg wisselend en dit werd benoemd als thema om nog eens over door te praten.

Toegang jeugdhulp

Bij de thematafel over toegang jeugdhulp zijn de ouders aan de slag gegaan met een concept handreiking voor een familiegroepsplan en het aanvragen van zorg. UW Ouderplatform ondersteunt ouders met een formulier waarmee ouders een schriftelijke zorgaanvraag kunnen doen. In de meeste situaties ontvangen ouders na een schriftelijke aanvraag binnen acht weken een beschikking. Daarnaast kunnen ouders hun zorgvraag ook onderbouwen met een familiegroepsplan. UW Ouderplatform een handreiking gemaakt zodat ouders weten hoe ze dit plan kunnen maken. Beide documenten zijn besproken. Ook de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is besproken. Ouders kunnen nu aan de slag met deze praktische handreiking zodat het aanvraagproces een goede schriftelijke onderbouwing heeft.

Tot slot

Aan het eind van de bijeenkomst hebben de ouders een enquête ingevuld over de bijeenkomst. Goed om te lezen dat het een goede bijeenkomst was met veel goede informatie die ouders weer verder helpt. Ouders gaven ook aan dat ze vervolg bijeenkomsten willen over passend onderwijs, 16-27 jaar en jeugdhulp. In het voorjaar van 2018 zal Stichting UW Ouderplatform een bijeenkomst over passend onderwijs in De Ronde Venen organiseren. Met behulp van de voorlichting kennen ouders de mogelijkheden en kunnen zij eigen regie nemen zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen.
ć
Webmaster UW Ouderplatform,
30 sep. 2017 11:55