Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers in gemeente Montfoort

Geplaatst 6 mrt. 2017 06:07 door Nely Sieffers   [ 6 mrt. 2017 06:07 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
In december 2015 maakte het ministerie van VWS, de FNV, het CNV en de VNG afspraken over uitgangspunten voor een toekomst vaste langdurige zorg en ondersteuning. Een van de maatregelen is dat het Rijk het budget voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT) structureel maakt. Op basis hiervan stelt het Rijk voor de periode 2017 t/m 2020 middelen beschikbaar voor de HHT. Deze gelden zijn bestemd voor behoud van reguliere werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen tegen fatsoenlijke voorwaarden. 

Het incidentele budget HHT voor 2016 is ingezet om mantelzorgers de mogelijkheid te bieden tegen een laag tarief een huishoudelijke hulp in te huren. Uit evaluatie blijkt dat 24 mantelzorgers hiervan gebruik hebben gemaakt. Zowel de mantelzorgers als het steunpunt mantelzorg en de aanbieder zijn zeer tevreden over de regeling. 
Gelet op de positieve ervaringen van de HHT regeling 2016, hebben we besloten ook in 2017 de HHT gelden in te zetten ter ondersteuning van mantelzorgers en/of om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Dit doen wij door mantelzorgers de mogelijkheid te bieden om tegen een uurtarief van € 5,- hulp bij het huishouden in te huren. De gemeente legt via de HHT gelden € 18,22 per ingezet uur bij. De kostprijs hulp bij het huishouden is € 23,22 per uur en dit tarief is conform de code verantwoordelijk marktgedrag. De omvang van de regeling is afgestemd op het beschikbare budget: een mantelzorger kan maximaal 5 uur hulp per 4 weken inhuren. 

Voorwaarden

Voor de uitvoering van de HHT regeling voor mantelzorgers is samenwerking gezocht met de SWOM en Vierstroom. De SWOM informeert alle bij het steunpunt mantelzorg geregistreerde mantelzorgers per brief over de mogelijkheden. Ook mantelzorgers, die te maken hebben met de Jeugdwet en door de zorg voor kinderen behoefte hebben aan ondersteuning bij de huishoudelijke taken, kunnen een beroep doen op de HHT regeling. Voorwaarde voor deelname is registratie bij het steunpunt mantelzorg. 
De uitvoering van de HHT regeling is laagdrempelig georganiseerd. Mantelzorgers kunnen zich rechtstreeks melden bij aanbieder Vierstroom voor inzet van hulp. 

Voorwaarde voor deelname door mantelzorgers is registratie bij het steunpunt mantelzorg. Er vindt geen indicatiestelling plaats, maar wel een registratiecheck bij het steunpunt mantelzorg. Inning van de eigen bijdrage van € 5,- per uur verzorgt de aanbieder. Er zijn voor de mantelzorger geen andere kosten verbonden aan de hulp. Om eenduidigheid voor de mantelzorgers te waarborgen, versnippering te voorkomen en overzicht en sturing te houden, wordt alleen met aanbieder Vierstroom een overeenkomst voor uitvoering van de HHT regeling gesloten. 

De regeling geldt voor de periode 1 maart tot en met 31 december 2017. In het vierde kwartaal 2017 beoordelen we voortzetting van de HHT regeling in 2018 tot en met 2020. 


Comments