Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

In gesprek met Staatssecretaris Martin van Rijn over Jeugdhulp

Geplaatst 19 feb. 2017 13:28 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 19 feb. 2017 13:34 bijgewerkt ]
Themabijeenkomst op woensdag 8 maart a.s. in Maarssen

Op woensdag 8 maart a.s. organiseert de PvdA Stichtse Vecht een regionale bijeenkomst over Jeugdhulp.
U kunt in gesprek met o.a.
  • Staatssecretaris Martin van Rijn, 
  • PvdA-wethouder Fleur Imming uit Amersfoort, 
  • PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma en 
  • Jacqueline Gomes, Adviseur Jeugdwet en Passend Onderwijs bij het regionale platform voor ouders UW Ouderplatform. 

Twee jaar jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van gemeenten, waar staan we nu?

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht en is de uitvoering hiervan ondergebracht bij gemeenten. Onder de jeugdwet vallen niet alleen de voormalige jeugdzorg, maar ook o.a. de jeugd
ggz. Uitgangspunten hierbij waren zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De aanstaande verkiezingen zijn een goed moment om de balans op te maken: wat gaat goed, waar zien we verbeterpunten.

Tien inwoners gezocht voor persoonlijk gesprek met Staatssecretaris Van Rijn

Voorafgaand aan de bijeenkomst willen we Staatssecretaris Martin van Rijn de gelegenheid geven in kleine kring met 10 inwoners en 5 raadsleden uit de regio te praten over hun ervaringen met de Jeugdhulp. Komt u uit de regio rondom Stichtse Vecht? Heeft u ervaring met Jeugdhulp? Wilt u daarover in gesprek met Staatssecretaris Van Rijn? Laat uw belangstelling aan ons weten!

Wat wil de PvdA bereiken in komende jaren?

  • Verdere verbeteringen volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener’. 
  • Recht van ouders op een familiegroepsplan, zodat zij zelf, samen met hun netwerk, de regie houden over de hulpverlening voor hun kind. 
  • Plaatsing van kinderen in een pleeggezin of gezinshuis als kinderen echt niet meer thuis kunnen wonen. Plaatsing in een instelling alleen als dat in het belang is van het kind. 
  • Voldoende expertise in de wijkteams op het gebied van kindermishandeling, verstandelijke beperkingen, jeugd-ggz en verslaving. 
  • Automatisch doorlopen van noodzakelijke zorg wanneer een jongere de leeftijd van 18 bereikt.

Locatie

De themabijeenkomst vindt woensdag 8 maart a.s. plaats in Het Trefpunt, Kerkweg 21 te Maarssen. Start om 20.00 uur (inloop 19.30 uur).

U bent van harte uitgenodigd! Aanmelden voor de bijeenkomst en de persoonlijke gesprekken met Martin van Rijn kan via e-mail: secretaris@pvda-stichtsevecht.nl

Meer informatie op www.stichtsevecht.pvda.nl