Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Knelpunten aanvraag studietoeslag worden opgepakt door Ferm Werk

Geplaatst 17 feb. 2017 03:00 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 17 feb. 2017 03:00 bijgewerkt ]
Bij ons infopunt krijgen we regelmatig vragen van ouders uit Woerden, Montfoort en Oudewater over de aanvraag van studietoeslag bij Ferm Werk. We merken dat er onduidelijkheid is over de aanvraagprocedure en hebben een aantal vragen en tips neergelegd bij Ferm Werk.
De studietoeslag is voor studenten van 18 jaar en ouder met een arbeidsbeperking waardoor ze geen minimumloon kunnen verdienen. Deze regeling is in de plaats gekomen van de Wajong die nu alleen nog wordt afgegeven aan mensen met een arbeidsbeperking die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en ook niet studeren. Jongeren met een beperking hebben vaak alle energie nodig om een studie vol te houden en zijn vaak niet in staat om een baantje naast hun studie te hebben. Dit geeft een financiële achterstand en daarvoor is de studietoeslag in leven geroepen.

In het kort bespreken we hier de knelpunten die wij signaleren en tips om dit op te lossen.

Voorlichting is onvoldoende

Als eerste merken we dat ouders en studenten met een (mogelijke) arbeidsbeperking niet of onvoldoende worden voorgelicht over de studietoeslag. Ze moeten het net een keer horen en dat is vaak via UW Ouderplatform maar daarmee wordt niet de hele doelgroep bereikt. Hierdoor ontstaat al jong het risico op het ontstaan van schulden omdat extra inkomsten vanuit een bijbaantje ontbreken. Het is dus belangrijk dat deze voorlichting aansluit bij de vindplaatsen van deze jongeren en hun ouders zoals scholen, sociale teams etc.

Aanvraagprocedure geeft onduidelijkheid

Het is belangrijk dat er bij binnenkomst van de aanvraag bij Ferm Werk een ontvangst bevestiging gestuurd wordt met datum van ontvangst en het termijn waarin een reactie verwacht kan worden. Door het ontbreken hiervan blijft de aanvrager in onzekerheid. Is het niet mogelijk om binnen acht weken een besluit te nemen dan moet er opnieuw een brief gestuurd worden met een termijn van uitstel. Dit speelt onder andere als er een advies studietoeslag nodig is van het UWV wat al gauw een week of 12 extra nodig heeft. Wordt er geen schriftelijk uitstel aangegeven door Ferm Werk en het termijn van 8 weken wordt overschreden dan kan er gebruik gemaakt worden van een ingebrekestelling met een dwangsom.

Ouders ervaren dat ze bovenop moeten zitten en zijn niet altijd tevreden over de bejegening. Zo is in de online informatie en het aanvraag formulier niet duidelijk dat er een beoordeling arbeidsvermogen meegestuurd moet worden doordat er een keuze is tussen ja of nee. Deze doelgroep heeft deze verklaring meestal nog niet op zak omdat ze op school zitten en nog niet met arbeid te maken hebben. Dus er wordt nee aangekruist en na het indienen van de aanvraag krijgen ze een brief vanuit Ferm Werk met het verzoek om alsnog een verklaring op te sturen omdat er anders geen beoordeling kan plaatsvinden. Dit moet aangevraagd worden bij het UWV met als gevolg ook een vermelding in het doelgroepenregister.

Elk half jaar moeten deze jongeren opnieuw een studietoeslag aanvragen wat veel bureaucratie oplevert waar nu juist deze doelgroep vaak op afhaakt. Het wordt bijvoorbeeld ook niet integraal opgepakt met de hulp die deze jongeren krijgen vanuit de sociale teams WMO en jeugd. Met deze integrale aanpak kun gemeenten veel bureaucratie voorkomen en vaak is er bij deze teams al een duidelijk beeld van de zorgvraag.

UWV beoordeling leidt tot een vermelding van de niet werkende student in het doelgroepenregister 

 Jongeren die een studietoeslag willen moeten dus door een keuring arbeidsvermogen bij het UWV. Komt hier een positief advies uit en is de jongere niet in staat om het minimumloon te verdienen dan wordt hij vermeldt in het doelgroepenregister. Hier kunnen werkgevers kijken voor welke werknemers ze loonkostensubsidie kunnen krijgen. Is dit het juiste middel voor een beoordeling studietoeslag? Willen wij dat jongeren die kwetsbaar zijn en alle energie stoppen in hun studie om hun arbeidskansen te vergroten tijdens hun studie al registeren in een doelgroepenregister? Wat is het gevolg van deze registratie als deze jong volwassenen na hun studie starten op de arbeidsmarkt? Komen ze dan nog boven het minimumloon uit en worden ze beloond voor hun jaren inzet in hun studie of denken werkgevers mooi je staat al in het doelgroepenregister en dat is dan een lekkere goedkope arbeidskracht? 
Er is ook een andere oplossing en dat is een advies studietoeslag van het UWV die alleen door de gemeente of Ferm Werk aangevraagd kan worden. Het is een zelfde soort beoordeling maar de gevolgen zijn passend bij de studietoeslag en geeft jongeren kansen om te ontwikkelen. 


Vraag over onderwijs ontbreekt

In het aanvraagformulier is geen vraag opgenomen over het onderwijs dat tot nu gevolgd is en daarmee is niet duidelijk of jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs komen. Dit is een gemiste kans omdat deze vormen van onderwijs de grondslag vormen voor het doelgroepenregister zonder beoordeling arbeidsvermogen. Dit zou dus ook een positief advies zijn voor de studietoeslag. Door het opnemen van een vraag over het onderwijs kan er veel bureaucratie voorkomen worden en dat is juist van belang voor deze jongeren die snel afhaken op dit soort procedures.


De tips samengevat:

  1. Zoek op de vindplekken zoals onderwijs en sociale teams om de doelgroep te bereiken met deze regeling want hierdoor worden de kansen van deze jongeren versterkt. 
  2. De aanvraagprocedure kan verbeterd worden door een duidelijke communicatie, aanpassing van aanvraagformulier en bevestiging van stukken die ontvangen worden door Ferm werk.
  3. Zet de aanvraag beoordeling studietoeslag in en voorkom dat deze jongeren te vroeg in het doelgroepenregister geplaatst worden.
  4. Het moet duidelijk zijn voor de aanvrager waar een verklaring over de arbeidsbeperking aan moet voldoen en wie dit afgeeft.
  5. Door een vraag over onderwijs op te nemen in het aanvraagformulier kunnen jongeren vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een snelle beoordeling krijgen zonder allerlei extra onderzoeken.

Wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden die we binnenkort verwachten van Ferm Werk maar vinden het ook belangrijk dat gemeenten gaan nadenken over een efficiente integrale aanpak want de studietoeslag is vaak 1 van de vele aanvragen waarmee deze jongeren en hun ouders te maken hebben.
Heeft u vragen na aanleiding van dit bericht of loopt u ook vast met de aanvraag studietoeslag dan kunt u ons infopunt mailen via info@uwouderplatform.nl Wij hopen u zo snel mogelijk te voorzien van een antwoord.