Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Knelpunten en aanbevelingen van ouders besproken met gemeente Woerden

Geplaatst 24 feb. 2017 05:34 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 24 feb. 2017 05:39 bijgewerkt ]
Na aanleiding van een ouderbijeenkomst en de signalen die we binnenkrijgen via ons infopunt hebben we in november 2016 een rapport met knelpunten en aanbevelingen van ouders aangeboden aan gemeente Woerden. In december hebben we een schriftelijke reactie ontvangen en 1 februari een gesprek met de ambtenaren gehad. 
Het gaat om ongeveer 25 ouders die we gesproken hebben met een meervoudige en/of complexe zorgvraag in het gezin. We hebben ouders niet alleen gevraagd om de knelpunten maar ook om ideeën hoe dit verbeterd kan worden.

Een aantal van deze aanbevelingen van ouders zijn:
 • Ouders willen goed geïnformeerd worden over het lokale beleid, welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen, welke stappen ze kunnen maken om die hulp te krijgen en hoe komen ze aan hulp bij lange wachtlijsten.
 • Alle ouders willen op de hoogte zijn van de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning zodat ze hier informatie kunnen krijgen en steun bij gesprekken met o.a. school, Woerdenwijzer en Ferm Werk.
 • Ouders willen een integrale aanpak met 1 gezin, 1 plan en 1 consulent/regisseur zodat ze efficiënt hun zorg kunnen organiseren. (Woerdenwijzer Jeugd/WMO, Ferm Werk, leerlingenvervoer en leerplicht (preventieve aanpak)) 
 • Er is versterking nodig van de eigen regie voor ouders door themabijeenkomsten, workshops en trainingen over o.a. hoe is de zorg en onderwijs georganiseerd bij een ondersteuningsvraag, kennis voor budgethouders van PGB, gespreksvoering en voorlichting over wat er allemaal geregeld moet worden als het 18 bijna 18 wordt.

Het gesprek

1 februari hebben we een gesprek gehad met ambtenaren van jeugdbeleid, Woerdenwijzer en de sociaal makelaars over het rapport. Er zijn veel aandachtspunten besproken maar er was onvoldoende tijd om de diepte in te gaan en alles te bespreken.
De volgende punten zijn uit dit gesprek gekomen:
 • De gemeente is bezig met een nieuwe website, sociale kaart en cumulus waardoor de informatievoorziening verbeterd wordt.
 • Regieondersteuning/ cliëntondersteuning heeft de aandacht, zal meer nadrukkelijk op de website vermeld worden, ook in contact met ouders.
 • Er wordt juridisch onderzocht of sociaal makelaars ook een SKJ of BIG registratie nodig hebben, alle jeugdconsulenten hebben deze registratie.
 • Bij negatieve ervaringen over Woerdenwijzer en/of de sociaal makelaars kunnen we ouders die willen in contact brengen met de managers van deze afdelingen om een oplossing te zoeken. 
 • Crisiszorg moet op hele korte termijn beschikbaar zijn en voor spoed moeten er ook duidelijke afspraken komen. Dit is om te voorkomen dat er oplopende problematiek ontstaat zoals langdurige uitval in het onderwijs.
 • Er komt een handreiking met informatie over PGB op de website van Woerdenwijzer.
 • Aanbieders moeten een wachtlijst langer dan vier weken melden bij het inkoopbureau zodat er gekeken kan worden of er ergens anders plaats is of extra budget nodig is. Aanbieders van jeugdhulp moeten hun wachtlijst publiceren op de website en actueel houden.
 • 18 min/ 18 plus: blijft een aandachtspunt, goede voorlichting is onontbeerlijk.
Het is voor ouders niet zichtbaar hoe ze bij de gemeente laagdrempelig terecht kunnen met klachten of ervaringen over het hele sociale domein. De officiële klachtenprocedure gaat alleen over klachten met betrekking tot medewerkers van Woerdenwijzer en de gemeente. We hebben geadviseerd om een meldpunt te openen om signalen vanuit de samenleving over het sociaal domein binnen te halen.

In juni 2017 staat een volgend overleg gepland met wethouder Haring en aanwezigen bij dit overleg. Dan blikken we terug op wat er in de tussenliggende tijd gebeurd is op deze onderwerpen en kijken vooruit. Ondertussen blijft UW Ouderplatform de ontwikkelingen volgen en zijn we bezig met een plan om een training te ontwikkelen voor ouders.

Heeft u na aanleiding van dit bericht een vraag of ervaring om te delen dan kunt u ons mailen via info@uwouderplatform.nl