Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Ontbreken integrale aanpak en wachtlijsten jeugdhulp in Woerden

Geplaatst 20 apr. 2017 07:16 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 20 apr. 2017 07:42 bijgewerkt ]
Ouders ervaren al langere tijd knelpunten op het ontbreken van een integrale aanpak in het sociaal domein van onder andere gemeente Woerden. Verder blijven de problemen met wachtlijsten niet opgelost en lopen kinderen onnodige vertraging op in de ontwikkeling. Op 12 april heeft Nely Sieffers vanuit UW Ouderplatform ingesproken in de commissie welzijn van gemeenteraad Woerden. 

Knelpunten wachtlijsten

Wachtlijsten, geen onbekend onderwerp maar het blijft een knelpunt in de regio Utrecht-West. 10-12 weken wachten is bij veel instellingen wel de norm met uitschieters naar een half jaar tot bijna een jaar voor specifieke functies of in sommige periodes. Er zijn soms ook instellingen die voor een periode geen nieuwe cliënten binnenlaten en het schommelt nogal wat het lastig maakt om hier grip op te krijgen. Soms gaat het om lichte hulp met ook al een wachttijd van 10 weken waardoor problemen toenemen. Maar ook vaak om specialistische hulp die geboden wordt door een wirwar van organisaties die zeker niet allemaal zo specialistisch zijn als gedacht wordt. Wij krijgen hierover niet alleen signalen van ouders maar ook vanuit het onderwijs. Kinderen staan niet op de wachtlijst voor 'zweetvoeten' maar dan is er ook echt iets aan de hand en is snelle hulp nodig om erger te voorkomen. De gevolgen zijn namelijk groot: kinderen stagneren in het onderwijs, zijn langdurig ziek, blijven hierdoor zitten, lopen trauma’s op en/of worden een (verborgen) thuiszitter. Allemaal gevolgen die ook vragen om extra zorg en ondersteuning en de kosten opjagen.

Oplossing wachtlijsten

Bij de gemeente ligt een belangrijke regierol binnen het domein jeugdhulp. Daarom pleiten we voor het inrichten van een regiepunt met doorzettingsmacht waar ouders en andere veldpartijen kunnen aankloppen met situaties waar snel hulp nodig is. Het regiepunt zorgt voor een snelle oplossing met eventueel ook macht om door te zetten waar soms ook extra geld voor nodig is. Het is belangrijk dat dit regiepunt goede bekendheid krijgt in de samenleving zodat iedereen het kan vinden indien nodig.
Verder blijft het van groot belang dat afspraken over de duur van wachtlijsten en afspraken over onder andere overbruggingszorg helder zijn voor alle partijen. Voor een echte verschuiving naar lichtere zorg is het eigenlijk noodzakelijk om geen wachtlijst te hebben. Het kind direct helpen wanneer het nodig is voorkomt oplopende problemen maar ook het vasthouden van zorg omdat het zo moeilijk binnenkomen is.


Integrale hulp en 5 loketten/teams

Integraal voor de gezinnen, wat is dat eigenlijk? Ouders worden nu geconfronteerd met een wirwar aan organisaties binnen het sociaal domein van gemeente Woerden die allemaal een stukje van de maatwerkpuzzel invullen:
- Woerdenwijzer WMO- en/of jeugdconsulenten en sociaal makelaars,
- Regionaal bureau leerplicht met leerplicht- en RMC consulenten,
- Schuldhulpverlening,
- Ferm Werk voor de participatiewet en inkomensregelingen
- Leerlingenvervoer

We zien dat vooral gezinnen met een meervoudige en/of levenslange zorgvraag en gezinnen in overgangssituaties hier last van hebben. Dit zijn vaak gezinnen die prima eigen regie kunnen voeren maar veel tijd kwijt zijn met het organiseren van hun zorg en ondersteuning omdat de voorwaarden voor eigen regie ontbreken. Dit komt onder andere door:
- Integrale informatievoorziening ontbreekt.
- Geen integrale toegang die ook echt een toegang is tot een integrale aanpak van zorg en ondersteuning.
- Elke organisatie heeft z’n eigen bureaucratie en regels.
- De sociaal makelaar die regie overneemt is hier geen oplossing i.v.m. eigen regie

Het is goed om bij deze analyse te realiseren dat we het hier alleen over het gemeentelijk domein hebben. Dit is nog maar een deel van het totale zorglandschap waar deze gezinnen mee geconfronteerd worden en hun weg moeten vinden. 

Jongeren onderwijs werkt (JOW)

Nu we het over integraal hebben nog een paar opmerkingen over het JOW project, de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren. Met JOW wordt geprobeerd om een oplossing te vinden voor kwetsbare jongeren die uitvallen rond 18 jaar. Maar we zijn niet blij met de invulling en positionering bij Regionaal bureau leerplicht en vinden het veel logischer om dit te positioneren bij het jeugdteam/WMO-team van Woerdenwijzer. 

Dit heeft onder andere te maken met:
- Sommige jongeren hebben al een handhavende rol van leerplicht achter de rug en er is geen goede voedingsbodem voor vertrouwen wat deze jongeren juist nodig hebben.
- De werkwijze met verwijzen is niet passend voor jongeren, het is bewezen dat een coach wel werkt.
- Regionaal bureau leerplicht is voor veel ouders/jongeren een drempel, JOW is onbekend en veel jongeren van de doelgroep worden niet bereikt. 

Evaluatie en ervaringskennis

Integraal tot nu een lege huls of losse flodders? Hoe kunnen we hierin echt het gezin centraal stellen? Duurzame inzet van ervaringskennis van ouders en jongeren is van groot belang om een echte transformatie vorm te geven. Een keer even ophalen op bijvoorbeeld een dag van de zorgvrager, die overigens voor jeugdigen en ouders geen succes is in De Ronde Venen, is onvoldoende om de kennis van jeugd en ouders echt te benutten bij beleid. Open bijeenkomsten waar ouders kunnen brengen en geen nuttige informatie halen sluiten niet aan bij de behoefte en worden vermeden in verband met privacy. Besloten bijeenkomsten waar ouders hun ervaringen kunnen toetsen aan informatie over wet en lokale regelgeving zijn meer passend bij wat ouders motiveert om te komen. Ze komen dan niet alleen brengen maar ook informatie ophalen die ze hard nodig hebben om hun eigen regie goed vorm te geven.

Bij UW Ouderplatform hebben we door ons werk met ouders veel ervaringskennis en kennis van wet- en regelgeving opgebouwd over een zeer diverse doelgroep. Binnenkort gaat de evaluatie sociaal domein van start en helaas komen organisaties van ouders of cliënten niet voor in het raadsvoorstel van 28 maart. Een gemiste kans waarbij de gemeente veel kennis laat liggen die op andere plaatsen wel benut wordt. O.a. de landelijke evaluatie jeugdwet, ontwikkeling handreiking cliëntondersteuning VNG. Voor een echte transformatie zijn niet alleen cijfers nodig en ervaringen van systemen maar is het juist zo belangrijk om het gezin als uitgangspunt te nemen.

Wij hopen dat onze kennis hierin ook benut wordt, we haken graag aan want wij hebben een belangrijk doel voor ogen: alle gezinnen kunnen meedoen.