Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Knelpunten studietoeslag zijn opgepakt door Ferm Werk

Geplaatst 15 mrt. 2017 14:57 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 15 mrt. 2017 15:01 bijgewerkt ]
In februari hebben we een aantal knelpunten neergelegd bij Ferm Werk over de aanvraag studietoeslag. Deze punten zijn snel opgepakt door Ferm Werk en er is hard gewerkt om de knelpunten op te lossen. De studietoeslag is voor studenten van 18 jaar en ouder met een arbeidsbeperking waardoor ze geen minimumloon kunnen verdienen. Deze regeling is in de plaats gekomen van de Wajong die nu alleen nog wordt afgegeven aan mensen met een arbeidsbeperking die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en ook niet studeren. Jongeren met een beperking hebben vaak alle energie nodig om een studie vol te houden en zijn vaak niet in staat om een baantje naast hun studie te hebben. Dit geeft een financiële achterstand en daarvoor is de studietoeslag in leven geroepen.

Verbeteringen

Op het aanvraagformulier is een vraag opgenomen over Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Deze leerlingen hebben geen beoordeling nodig over het arbeidsvermogen en kunnen met een toelaatbaarheidsverklaring aantonen dat ze onderwijs volgen op het Voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Bij punt 7 in het aanvraag formulier is dit benoemd en het staat ook in de uitleg op de website van Ferm Werk.

De interne werkwijze is nog een keer nagelopen en de werkwijze aangescherpt, o.a. dat na indiening van de aanvraag zo snel mogelijk duidelijk is of aanvragers nog stukken moeten overleggen of dat er door Ferm Werk een advies studietoeslag bij het UWV aangevraagd zal worden. Als er een advies bij het UWV aangevraagd wordt krijgt de aanvrager een schriftelijk bevestiging en hierbij zal ook aangegeven worden dat in afwachting van het advies de aanvraag niet afgehandeld kan worden

De arbeidsbeperking kan op met de volgende mogelijkheden aangetoond worden:
  • Indicatie banen afspraak (UWV);
  • Advies studietoeslag (UWV) Dit vraagt Ferm Werk aan bij het UWV
  • Medische uren beperking (UWV);
  • Een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor ex-leerlingen van VSO en PRO
Het is in de verordening vastgesteld dat de studietoeslag 1 keer per 6 maanden aangevraagd kan worden, per 1 september of per 1 maart, dit sluit direct aan bij het schooljaar (i.v.m. halfjaarlijks starten van een opleiding). Er is een aanvraagformulier “vervolg aanvraag individuele studietoeslag” ontwikkeld, om het aanvraagproces te vergemakkelijken. Na de eerste aanvraag en er zijn geen wijzigingen in de situatie kan er gebruik gemaakt worden van het formulier voor een vervolg aanvraag. Hierdoor is er minder bureaucratie waardoor het makkelijker wordt om dit te regelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraag studietoeslag kunt u de website van Ferm Werk bezoeken. Dit is voor jongeren die wonen in gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort. Voor andere gemeenten kunt u navraag doen bij de eigen gemeente.
Mocht u toch tegen problemen aanlopen of er zijn nog vragen dan kunt u ons infopunt mailen via info@uwouderplatform.nl