Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Onderzoek wachtlijsten jeugd-ggz

Geplaatst 6 jul. 2017 05:40 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 6 jul. 2017 05:50 bijgewerkt ]
In januari en mei 2017 hebben we een onderzoek gedaan naar de gemiddelde wachtlijsten die gepubliceerd worden door zorgaanbieders specialistische jeugd-ggz. Het gaat hierbij om de aanbieders die zijn ingekocht door de regio Utrecht-West. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat nog niet alle zorgaanbieders hun wachtlijsten publiceren. Verder zien we ook een toename van het aantal weken dat kinderen en hun ouders moeten wachten bij een groot aantal zorgaanbieders. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld met alle gemeenten (De ronde venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden) in de regio met de vraag om hier actie op te ondernemen.

Bij de inkoop van jeugdhulp is de afspraak gemaakt dat de zorg binnen vijf weken na aanmelding moet starten. Is dit niet mogelijk dat moet de zorgaanbieder dit melden bij het inkoopbureau van de regio Utrecht-West. Bij gemeenten was het onbekend dat de wachtlijsten zo lang zijn en daarmee wordt ook duidelijk dat de meldplicht na vijf weken niet uitgevoerd wordt.
Hebben kinderen een zorgvraag waar specialistische jeugd-ggz nodig is dan is het zeer ongewenst dat kinderen zo lang wachten. Uit ervaringen van ouders horen we ook dat kinderen ziek thuis zitten, problematiek toeneemt of dat ze thuiszitter worden omdat zorg te laat start. Dit is onacceptabel en daarom trekken wij aan de bel. 

Oplossingen

Als eerste vinden we het belangrijk dat gemeenten de regie oppakken waarbij rekening gehouden moet worden dat een groot deel van de verwijzingen via de huisarts verloopt. Dat is ook goed, want anders zouden kinderen nog langer wachten omdat processen bij lokale teams veel meer tijd innemen. Verder vinden wij het belangrijk dat alle aanbieders hun wachtlijsten publiceren zodat elke ouder in de keuze voor een zorgaanbieder rekening kan houden met wachtlijsten. Zijn wachtlijsten lang dan is het ook goed als er gewezen wordt op andere zorgaanbieders die vergelijkbare zorg kunnen bieden of overbruggingszorg. Om schrijnende situaties te voorkomen waarbij kinderen thuis komen te zitten is het van groot belang dat er ook spoedzorg beschikbaar is binnen een week. Het is meestal niet levensbedreigend waardoor crisiszorg niet mogelijk is maar zieke kinderen maanden laten wachten kan ook niet. Dit vraagt om een aanvulling op de afspraken die er al zijn. 

Verder vinden we het belangrijk om afspraken te maken over wat een wachtlijst is. Wachtlijsten bestaan vaak uit twee delen, van aanmelden tot intake en van intake tot start zorg. Dit voorkomt dat er creatief met termijnen gerommeld wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld situaties bij ons bekend waar binnen twee weken een telefonische intake is van 5-10 minuten en dat vervolgens nog maanden gewacht moet worden op zorg. Voor de lange termijn ontwikkelingen is het ook van belang dat zorgaanbieders, gemeenten en een vertegenwoordiging van ouders samen in gesprek gaan over het hele zorglandschap. Er wordt nog veel gedacht in enkelvoudige problematiek maar vanuit de ervaringen van ouders zien we veel meer meervoudige problematiek door de jaren heen met een stapeling van allerlei zorgproducten. Hier is echt nog een verandering nodig, een transformatie van het zorglandschap.

Meldpunt wachtlijsten

In dit onderzoek zijn we alleen uitgegaan van cijfers die zorgaanbieders publiceren. We zijn erg benieuwd of deze gemiddelde cijfers overeen komen met ervaringen van ouders en wat de uitersten daarin zijn. Maakt u als ouder gebruik van jeugdhulp en woont u in de regio Utrecht-West dan is het fijn als u uw ervaringen, positief of negatief, invult in dit online vragenformulier. Zo krijgen we als ouderplatform ook meer inzicht in de realiteit die gezinnen ervaren.

U kunt hier het formulier invullen en uw ervaringen melden bij UW meldpunt. (UW = Utrecht-West)

Ċ
Webmaster UW Ouderplatform,
6 jul. 2017 05:40